หลังบ้านผมเป็นที่ทิ้งขยะ (Galactic Garbage Station)
จำนวนตอน 20 ตอน
รายละเอียดชื่อตอน วันที่ลง
GGS:บทที่ 19 ความจริง วันที่ 24 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 18 สายพันธุที่ไม่รู้จัก วันที่ 23 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 17 การซ่อมแซม วันที่ 22 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 16 สุดยอดอาหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 15 นักชิมปากร้าย วันที่ 20 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 14 สองรสชาติ  วันที่ 19 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 13 การทำอาหารของซูจิ้ง วันที่ 18 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 12 ฮีทไดอัล วันที่ 17 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 11 ถังขยะใบใหม่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 10 หาเงินเลี้ยงชีพ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 9 สมบัติในขยะ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 8 ทำไมสุนัขพันธุ์ทิเบตันถึงขี้อายนักล่ะ? วันที่ 13 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 7  ไหทองคํา วันที่ 12 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 6  นักจับปลามืออาชีพ วันที่ 11 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 5 การรวมตัว วันที่ 10 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 4 ต้ม วันที่ 10 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 3 เนื้อสัตว์มหัศจรรย์ วันที่ 10 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 2 ขยะจาก Panlong วันที่ 10 สิงหาคม 2562
GGS:บทที่ 1 สถานีขยะกาแลกติก วันที่ 10 สิงหาคม 2562
เรื่องย่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2562Copyright © 2017 amnovel.com All rights reserved.