ฉันก็แค่อยากเล่นเกมเงียบๆเท่านั้นเอง
จำนวนตอน 63 ตอน
รายละเอียดชื่อตอน วันที่ลง
บทที่ 62 ลมและฝน วันที่ 19 ตุลาคม 2562
บทที่ 61 สิทธิ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
บทที่ 60 ตาย วันที่ 19 ตุลาคม 2562
บทที่ 59 จู่โจมบัวโลหิตเทพ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 58 โอกาสในการฆ่าบัวโลหิตพระเจ้า วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 57 ปากพล่อย วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 56 วายุภักษ์ตาเงิน วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บทที่ 55 สกิลใจเทพ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บทที่ 54 เข้ามหาลัย วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บทที่ 53 เข้าล่วงหน้า วันที่ 16 ตุลาคม 2562
บทที่ 52 แผนของหลี่ชวี วันที่ 16 ตุลาคม 2562
บทที่ 51 อาหารของสัตว์อสูร วันที่ 16 ตุลาคม 2562
บทที่ 50 ฟักไข่ล้มเหลว วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 49 ปีกเงิน วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 48: แม่เลี้ยง วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 47  งานคืนสู่เหย้า วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 46  วัดพระน้อย วันที่ 13 ตุลาคม 2562
บทที่ 45 สระบัวใจเทพ วันที่ 13 ตุลาคม 2562
บทที่ 44 บัวโลหิต วันที่ 12 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 43 บัวใจเทพ วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 42 เมืองพุทธบาดาล วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 41 โทรศัพท์กับสัตว์อสูร วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 40 ผลการปะทะ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 39 เม่น วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 38 ยังสู้ไหวไหม วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 37 การประลองชิงไข่ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 36 พี่สาว วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 35 ฝ่ามือธุลี วันที่ 8 ตุลาคม 2562
บทที่ 34 เสียงกระซิบ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
บทที่ 33 วิชาใหม่ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
บทที่ 32 การค้นพบใหม่ที่มหาลัยซีหยาง วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 31 จำไม่ได้ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 30 ผีอำ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 29 หลงใหล วันที่ 6 ตุลาคม 2562
บทที่ 28 ผู้วิเศษจิ่งเต้า  วันที่ 6 ตุลาคม 2562
บทที่ 27 วิชาดับตะวัน วันที่ 6 ตุลาคม 2562
บทที่ 26 ไข่ของแม่ทัพโครงกระดูก วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 25 จุดอ่อน วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 24 แม่ทัพโครงกระดูก วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 23 ให้เวลาสองนาที วันที่ 4 ตุลาคม 2562
บทที่ 22 สัตว์เลี้ยงระดับตำนาน วันที่ 4 ตุลาคม 2562
บทที่ 21 การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝัน วันที่ 4 ตุลาคม 2562
บทที่ 20 การโน้มน้าว วันที่ 4 ตุลาคม 2562
บทที่ 19 เข้าสู่เมืองโบราณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
บทที่ 18 แม่ทัพโครงกระดูก วันที่ 4 ตุลาคม 2562
บทที่ 17 เมืองหลวงของจักรวรรดิโบราณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
บทที่ 16 กำลังโหลด วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ตอนที่15 อย่าขัดเวลาเล่นเกม วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 14 หลี่ซวน วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 13 พี่น้องต่างสายเลือด วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 12 ผลกระทบ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ตอนที 11 มดกลายพันธ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
บทที่ 10 ไข่ปริศนา วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 9 โทรศัพท์ประหลาด วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 8 โจวหลิงเฟิง วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 7 พลังหมัด วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 6 หมัด 1 นิ้ว วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 5 ทดสอบพลัง วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 4 คำชวนจากฟางหลัวซี วันที่ 2 ตุลาคม 2562
​​​​​​​ตอนที่ 3 หมัดเฮอคิวลิส วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 2 รังมด วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทแรก เกเร วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทนำ วันที่ 2 ตุลาคม 2562Copyright © 2017 amnovel.com All rights reserved.