The Novelis Extra
จำนวนตอน 516 ตอน
รายละเอียดชื่อตอน วันที่ลง
บทที่ 515 ภารกิจสังหาร ออร์เดน (5) วันที่ 15 ธันวาคม 2562
บทที่ 514 ภารกิจสังหาร ออร์เดน (4) วันที่ 15 ธันวาคม 2562
บทที่ 513 ภารกิจสังหาร ออร์เดน (3) วันที่ 14 ธันวาคม 2562
บทที่ 512 ภารกิจสังหาร ออร์เดน (2) วันที่ 14 ธันวาคม 2562
บทที่ 511 ภารกิจสังหาร ออร์เดน (1) วันที่ 13 ธันวาคม 2562
บทที่ 510 มองย้อนกลับไป (6) วันที่ 13 ธันวาคม 2562
บทที่ 509 มองย้อนกลับไป (5) วันที่ 12 ธันวาคม 2562
บทที่ 508 มองย้อนกลับไป (4) วันที่ 12 ธันวาคม 2562
บทที่ 507 มองย้อนกลับไป (3) วันที่ 12 ธันวาคม 2562
บทที่ 506 มองย้อนกลับไป (2) วันที่ 12 ธันวาคม 2562
บทที่ 505 มองย้อนกลับไป (1) วันที่ 12 ธันวาคม 2562
บทที่ 504 สังคมแห่งมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ (6) วันที่ 12 ธันวาคม 2562
บทที่ 503 สังคมแห่งมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ (5) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
บทที่ 502 สังคมแห่งมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ (4) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
บทที่ 501 สังคมแห่งมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ (3) วันที่ 8 ธันวาคม 2562
บทที่ 500 สังคมแห่งมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ (2) วันที่ 8 ธันวาคม 2562
บทที่ 499 สังคมแห่งมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ (1) วันที่ 7 ธันวาคม 2562
บทที่ 498 สงครามอันขุุ่นมัว (8) วันที่ 7 ธันวาคม 2562
บทที่ 497 สงครามอันขุุ่นมัว (7) วันที่ 6 ธันวาคม 2562
บทที่ 496 สงครามอันขุุ่นมัว (6) วันที่ 6 ธันวาคม 2562
บทที่ 495 สงครามอันขุุ่นมัว (5) วันที่ 5 ธันวาคม 2562
บทที่ 494 สงครามอันขุุ่นมัว (4) วันที่ 5 ธันวาคม 2562
บทที่ 493 สงครามอันขุุ่นมัว (3) วันที่ 4 ธันวาคม 2562
บทที่ 492 เมฆแห่งสงคราม (2) วันที่ 4 ธันวาคม 2562
บทที่ 491 เมฆแห่งสงคราม (1) วันที่ 3 ธันวาคม 2562
บทที่ 490 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (4) วันที่ 3 ธันวาคม 2562
บทที่ 489 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (3) วันที่ 2 ธันวาคม 2562
บทที่ 488 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (2) วันที่ 2 ธันวาคม 2562
บทที่ 487 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (1) วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บทที่ 486 เริ่มต้น (8) วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บทที่ 485 เริ่มต้น (7) วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บทที่ 484 เริ่มต้น (6) วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บทที่ 483 เริ่มต้น (5) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 482 เริ่มต้น (4) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 481 เริ่มต้น (3) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 480 เริ่มต้น (2) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 479 เริ่มต้น (1) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 478 เซียนภูเขา (4) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 477 เซียนภูเขา (3) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 476 เซียนภูเขา (2) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 475 เซียนภูเขา (1) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 474 สาบาน (6) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 473 สาบาน (5) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 472 สาบาน (4) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 471 สาบาน (3) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 470 สาบาน (2) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 469 สาบาน (1) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 468 ความหมายของอารมณ์ (4) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 467 ความหมายของอารมณ์ (3) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 466 ความหมายของอารมณ์ (2) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 465 ความหมายของอารมณ์ (1) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 464 การรวบรวม (4) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 463 การรวบรวม (3) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 462 การรวบรวม (2) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 461 การรวบรวม (1) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 460 รวมพล (8) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 459 รวมพล (7) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 458 รวมพล (6) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 457 รวมพล (5) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 456 รวมพล (4) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 455 รวมพล (3) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 454 รวมพล (2) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 453 รวมพล (1) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 452 ลางบอกเหตุของการพบเจอ (6) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 451 ลางบอกเหตุของการพบเจอ (5) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 450 ลางบอกเหตุของการพบเจอ (4) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 449 ลางบอกเหตุของการพบเจอ (3) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 448 ลางบอกเหตุของการพบเจอ (2) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 447 ลางบอกเหตุของการพบเจอ (1) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 446 ตอนใหม่ (8) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 445 ตอนใหม่ (7) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 444 ตอนใหม่ (6) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 443 ตอนใหม่ (5) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 442 ตอนใหม่ (4) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 441 ตอนใหม่ (3) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 440 ตอนใหม่ (2) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 439 ตอนใหม่ (1) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 438 อาณาเขตของออร์เดน (2) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 437 อาณาเขตของออร์เดน (1) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 436 เป้าหมายเดียวกันเส้นทางที่ต่างกัน (4) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 435 เป้าหมายเดียวกันเส้นทางที่ต่างกัน (3) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 434 เป้าหมายเดียวกันแต่เส้นทางต่างกัน (2) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 433 เป้าหมายเดียวกันแต่เส้นทางต่างกัน (1) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 432 อนาคตที่ไม่รู้จัก (4) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 431 อนาคตที่ไม่รู้จัก (3) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 430 อนาคตที่ไม่รู้จัก (2) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 429 อนาคตที่ไม่รู้จัก (1) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 428 การเริ่มต้นใหม่ (6) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 427 การเริ่มต้นใหม่ (5) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 426 การเริ่มต้นใหม่ (4) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 425 การเริ่มต้นใหม่ (3) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 424 การเริ่มต้นใหม่ (2) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 423 การเริ่มต้นใหม่ (1) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 422 จุดจบของหอคอย (10) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 421จุดจบของหอคอย (9) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 420 จุดจบของหอคอย (8) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 419 จุดจบของหอคอย (7) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 418 จุดจบของหอคอย (6) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 417 จุดจบของหอคอย (5) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 416 จุดจบของหอคอย (4) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 415 จุดจบของหอคอย (3) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 414 จุดจบของหอคอย (2) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 413 จุดจบของหอคอย (1) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 412 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (6) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 411 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (5) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 410 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (4) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 409 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (3) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 408 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (2) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 407 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (1) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 406 ดอกบัวดำ (6) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 405 ดอกบัวดำ (5) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 404 ดอกบัวดำ (4) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 403 ดอกบัวดำ (3) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 402 ดอกบัวดำ (2) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 401 ดอกบัวดำ (1) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 400 เฟตที่ 3 (6) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 399เฟตที่ 3 (5) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 398 เฟตที่ 3 (4) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 397 เฟตที่ 3 (3) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 396 ความตายครั้งแรก (2) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 395 ความตายครั้งแรก (1) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 394 เฟตที่ 3 (2) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 393 เฟตที่ 3 (1) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 392 การเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคล (6) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 391 การเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคล (5) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 390 การเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคล (4) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 389 การเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคล (3) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 388 การเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่าย (2) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 387 การเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่าย (1) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 386 หอคอยแห่งความปรารถนา (6) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 385 หอคอยแห่งความปรารถนา (5) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 384 หอคอยแห่งความปรารถนา (4) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 383 หอคอยแห่งความปรารถนา (3) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 382 หอคอยแห่งความปรารถนา (2) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 381 หอคอยแห่งความปรารถนา (1) วันที่ 31 ตุลาคม 2562
บทที่ 380 การสลับปริศนา (6) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 379 การสลับปริศนา (5) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 378 การสลับปริศนา (4) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 377 การสลับปริศนา (3) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 376 การสลับปริศนา (2) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 375 การสลับปริศนา (1) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 374 ระยะเวลาการเตรียมการ (4) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 373 ระยะเวลาการเตรียมการ (3) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 372 ระยะเวลาการเตรียมการ (2) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 371 ระยะเวลาการเตรียมการ (1) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 370 ชั้น 20 (6) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 369 ชั้น 20 (5) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 368 ชั้น 20 (4) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 367 ชั้น 20 (3) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 366 ชั้น 20 (2) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 365 ชั้น 20 (1) วันที่ 30 ตุลาคม 2562
บทที่ 364 กระบวนการของโชคชะตา (6) วันที่ 29 ตุลาคม 2562
บทที่ 363 กระบวนการของโชคชะตา (5) วันที่ 29 ตุลาคม 2562
บทที่ 362 กระบวนการของโชคชะตา (4) วันที่ 29 ตุลาคม 2562
บทที่ 361 กระบวนการของโชคชะตา (3) วันที่ 29 ตุลาคม 2562
บทที่ 360 กระบวนการของโชคชะตา (2) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 359 กระบวนการของโชคชะตา (1) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 358 เหตุผลสำหรับการประชุม (6) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 357 เหตุผลสำหรับการประชุม (5) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 356 เหตุผลสำหรับการประชุม (4) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 355 เหตุผลสำหรับการประชุม (3) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 354 เหตุผลสำหรับการประชุม (2) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 353 เหตุผลสำหรับการประชุม (1) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 352 ปีนอย่างรวดเร็ว (4) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 351 ปีนอย่างรวดเร็ว (3) วันที่ 28 ตุลาคม 2562
บทที่ 350 ปีนอย่างรวดเร็ว (2) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 349 ปีนอย่างรวดเร็ว (1) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 348 รายชื่อแห่งภัยพิบัติ (6) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 347 รายชื่อแห่งภัยพิบัติ (5) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 346 รายชื่อแห่งภัยพิบัติ (4) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 345 รายชื่อแห่งภัยพิบัติ (3) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 344 รายชื่อแห่งภัยพิบัติ (2) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 343 รายชื่อแห่งภัยพิบัติ (1) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 342 การต่อสู้ที่แปลกประหลาด (8) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 341 การต่อสู้ที่แปลกประหลาด (7) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 340 การต่อสู้ที่แปลกประหลาด (6) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 339 การต่อสู้ที่แปลกประหลาด (5) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 338 การต่อสู้ที่แปลกประหลาด (4) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 337 การต่อสู้ที่แปลกประหลาด (3) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 336 การต่อสู้ที่แปลกประหลาด (2) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 335 การต่อสู้ที่แปลกประหลาด (1) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 334 ลางแห่งลางสังหรณ์ (8) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 333 ลางแห่งลางสังหรณ์ (7) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 332 ลางแห่งลางสังหรณ์ (6) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 331 ลางแห่งลางสังหรณ์ (5) วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 330 ลางแห่งลางสังหรณ์ (4) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 329 ลางแห่งลางสังหรณ์ (3) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 328 ลางแห่งลางสังหรณ์ (2) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 327 ลางแห่งลางสังหรณ์ (1) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 326 เรื่องราวคำสาปแช่ง(6) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 325 เรื่องราวคำสาปแช่ง(5) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 324 เรื่องราวคำสาปแช่ง (4) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 323 เรื่องราวคำสาปแช่ง (3) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 322 เรื่องราวคำสาปแช่ง (2) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 321 เรื่องราวคำสาปแช่ง (1) วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทที่ 320 วันพักผ่อนที่ไม่หยุดนิ่ง (6) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 319 วันพักผ่อนที่ไม่หยุดนิ่ง (5) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 318 วันพักผ่อนที่ไม่หยุดนิ่ง (4) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 317 วันพักผ่อนที่ไม่หยุดนิ่ง (3) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 316 วันพักผ่อนที่ไม่หยุดนิ่ง (2) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 315 วันพักผ่อนที่ไม่หยุดนิ่ง (1) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 314 ลำดับชั้น (6) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 313 ลำดับชั้น (5) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 312 ลำดับชั้น (4) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 311 ลำดับชั้น (3) วันที่ 24 ตุลาคม 2562
บทที่ 310 ลำดับชั้น (2) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 309 ลำดับชั้น (1) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 308 อันดับ (6) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 307 อันดับ (5) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 306 อันดับ (4) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 305 อันดับ (3) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 304 อันดับ (2) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 303 อันดับ (1) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 302 ลงชื่อ (6) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 301 ลงชื่อ (5) วันที่ 23 ตุลาคม 2562
บทที่ 300 เข้าสู่ระบบ (4) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 299 เข้าสู่ระบบ (3) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 298 ลงชื่อ (2) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 297 ลงชื่อ (1) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 296 จุดเริ่มต้นอาณาจักรอสูร (6) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 295 จุดเริ่มต้นอาณาจักรอสูร (5) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 294 จุดเริ่มต้นอาณาจักรอสูร (4) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 293 จุดเริ่มต้นอาณาจักรอสูร (3) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 292 ดินแดนปีศาจเริ่มก่อตัว (2) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 291 ดินแดนปีศาจเริ่มก่อตัว (1) วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 290 ประทับใจ (2) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 289 ประทับใจ (1) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 288 เรื่องราวภายในกล่อง (6) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 287 เรื่องราวภายในกล่อง (5) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 286 เรื่องราวภายในกล่อง (4) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 285 เรื่องราวภายในกล่อง (3) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 284 เรื่องราวภายในกล่อง (2) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 283 เรื่องราวภายในกล่อง (1) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 282 การสังหาร จินซาฮยอค (8) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 281 การสังหาร จินซาฮยอค (7) วันที่ 21 ตุลาคม 2562
บทที่ 280 การสังหาร จินซาฮยอค (6) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 279 การสังหาร จินซาฮยอค (5) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 278 ฆ่าจินซาฮยอค (4) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 277 ฆ่าจินซาฮยอค (3) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 276 การสังหาร จินซาฮยอค (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 275 การสังหาร จินซาฮยอค (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 274 ทักษะ (8) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 273 ทักษะ (7) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 272 ทักษะ (6) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 271 ทักษะ (5) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 270 ทักษะ (4) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 269 ทักษะ (3) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 268 ทักษะ (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 267 ทักษะ (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 266 วันหยุด (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 265 วันหยุด (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 264 Prestige (4) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 263 Prestige (3) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 262 Prestige (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 261 Prestige (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 260 เปลี่ยน (4) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 259 เปลี่ยน (3) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 258 เปลี่ยน (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 257 เปลี่ยน (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 256 ป่า (6) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 255 ป่า (5) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 254 ป่า (4) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 253 ป่า (3) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 252 ป่า (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 251 ป่า (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 250 ห้องพัก (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 249 ห้องพัก (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 248 เมืองแรก (8) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 247 เมืองแรก (7) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 246 เมืองแรก (6) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 245 เมืองแรก (5) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 244 เมืองแรก (4) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 243 เมืองแรก (3) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 242 เมืองแรก (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 241 เมืองแรก (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 240 บททดสอบ (6) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 239 บททดสอบ (5) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 238 การทดสอบ (4) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 237 การทดสอบ (3) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 236 บททดสอบ (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 235 บททดสอบ (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 234 ตั๋วทางเข้า (4) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 233 ตั๋วทางเข้า (3) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 232 ตั๋วทางเข้า (2) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 231 ตั๋วทางเข้า (1) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
บทที่ 230 3 ปี (13) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 229 3 ปี (12) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 228 3 ปี (11) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 227 3 ปี (10) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 226 3 ปี (9) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 225 3 ปี (8) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 224 3 ปี (7) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 223 3 ปี (6) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 222  3 ปี (5) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 221 3 ปี (4) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 220 3 ปี (3) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 219 3 ปี (2) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 218 3 ปี (1) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 217 Chameleon Troupe (6) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 216 Chameleon Troupe (5) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 215 Chameleon Troupe (4) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 214 Chameleon Troupe (3) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 213 Chameleon Troupe (2) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 212 Chameleon Troupe (1) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 211 ความจริง (6) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 210 ความจริง (5) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 209 ความจริง (4) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 208 ความจริง (3) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 207 ความจริง (2) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 206 ความจริง (1) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 205 เหตุการณ์สุดท้าย (6) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 204 เหตุการณ์สุดท้าย (5) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 203 เหตุการณ์สุดท้าย (4) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 202 เหตุการณ์สุดท้าย (3) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 201 เหตุการณ์ครั้งสุดท้าย (2) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 200 เหตุการณ์ครั้งสุดท้าย (1) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 199 อำลา (8) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 198 อำลา (7) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 197 อำลา (6) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 196 อำลา (5) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 195 อำลา (4) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 194 อำลา (3) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 193 อำลา (2) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 192 อำลา (1) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 191 ทางแยก (8) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 190 ทางแยก (7) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 189 ทางแยก (6) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 188 ทางแยก (5) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 187 ทางแยก (4) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 186 ทางแยก (3) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 185 ทางแยก (2) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 184 ทางแยก (1) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 183 งานศพ (5) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 182 งานศพ (4) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 181 งานศพ (3) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 180 งานศพ (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 179 งานศพ (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 178 แชจินยุน (8) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 177 แชจินยุน (7) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 176 แชจินยุน (6) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 175 แชจินยุน (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 174 แชจินยุน (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 173 แชจินยุน (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 172 แชจินยุน (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 171 แชจินยุน (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 170 สิ่งที่ต้องทำ (9) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 169 สิ่งที่ต้องทำ (8) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 168 สิ่งที่ต้องทำ (7) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 167 สิ่งที่ต้องทำ (6) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 166 สิ่งที่ต้องทำ (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 165 สิ่งที่ต้องทำ (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 164 สิ่งที่ต้องทำ (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 163 สิ่งที่ต้องทำ (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 162 สิ่งที่ต้องทำ (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 161 การเจอกันครั้งแรก (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 160 การเจอกันครั้งแรก (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 159 การเจอกันครั้งแรก (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 158 นัดแรก (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 157 นัดแรก (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 156 ความจริง (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 155 ความจริง (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 154 ความจริง (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 153 ความจริง (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 152 ความจริง (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 151 ต่อสู้ (8) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 150 ต่อสู้ (7) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 149 ต่อสู้ (6) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 148 ต่อสู้ (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 147 ต่อสู้ (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 146 ต่อสู้ (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 145 ต่อสู้ (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 144 ต่อสู้ (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 143 พักผ่อน (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 142 พักผ่อน (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 141 การกลับมา (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 140 การกลับมา (1) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 139 ผี (13) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 138 ผี (12) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 137 ผี (11) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 136 ผี (10) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 135 ผี (9) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 134 ผี (8) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 133 ผี (7) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 132 ผี (6) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 131 ผี (5) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 130 ผี (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 129 ผี (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 128 ผี (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 127 ผี (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 126 อดีต (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 125 อดีต (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 124 การเริ่มต้น (7) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 123 การเริ่มต้น (6) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 122 การเริ่มต้น (5) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 121 การเริ่มต้น (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 120 การเริ่มต้น (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 119 การเริ่มต้น (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 118 การเริ่มต้น (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 117 กังวล (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 116 กังวล (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 115 กังวล (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 114 กังวล (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 113 ของปลอมและของจริง (6) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 112 ของปลอมและของจริง (5) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 111 ของปลอมและของจริง (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 110ของปลอมและของจริง (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 109 ของปลอมและของจริง (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 108 ของปลอมและของจริง (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 107 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (5) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 106 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (4)  วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 105 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 104 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 103 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 102 ตรวจสอบ (5) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 101 ตรวจสอบ (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 100 ตรวจสอบ (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 99 ตรวจสอบ (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 98 ตรวจสอบ (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 97 Teamwork (6) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 96 Teamwork (5) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 95 Teamwork (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 94 Teamwork (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 93 Teamwork (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 92 Teamwork (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 91 สถานที่ท่องเที่ยว (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 90 สถานที่ท่องเที่ยว (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 89 สถานที่ท่องเที่ยว (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 88 สถานที่ท่องเที่ยว (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 87 ช่วงพักระยะสั้นๆ (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 86 ช่วงพักระยะสั้นๆ (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 85 White Crystal (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 84 White Crystal (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 83 White Crystal (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 82 White Crystal (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 81 ทำลาย (5) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 80 ทำลาย (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 79 ทำลาย (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 78 ทำลาย (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 77 ทำลาย (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 76 กิลด์ (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 75 กิลด์ (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 74 การฟักไข่ (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 73 การฟักไข่ (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 72 การสอบปลายภาค (7) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 71 การสอบปลายภาค (6) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 70 การสอบปลายภาค (5) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 69 การสอบปลายภาค (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 68 การสอบปลายภาค (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 67 การสอบปลายภาค (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 66 การสอบปลายภาค (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 65 เปลี่ยน (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 64 เปลี่ยน (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 63 เดิมพัน (5) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 62 เดิมพัน (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 61 เดิมพัน (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 60 เดิมพัน (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 59 เดิมพัน (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 58 ร่องรอย (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 57 ร่องรอย (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 56 ร่องรอย (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 55 การเปลี่ยนใจ (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 54 การเปลี่ยนใจ (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 54 การเปลี่ยนใจ (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 53 การเปลี่ยนใจ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 52 การเปลี่ยนใจ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 51 หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 50 หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 49 หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 48 หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 47 หลังจากปัญหา (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 46 หลังจากปัญหา (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 45 หลังจากปัญหา (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 44  การพบหน้ากระทันหัน (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 43 การพบหน้ากระทันหัน (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 42 การพบหน้ากระทันหัน (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 41 การพบหน้ากระทันหัน (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 40 ผู้บุกรุก (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 39 ผู้บุกรุก (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 38 ผู้บุกรุก (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 37 ผู้บุกรุก (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 36 ระยะเวลาการสอบ (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 35 ระยะเวลาการสอบ (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 34 ระยะเวลาการสอบ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 33 ระยะเวลาการสอบ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 32 เตียงเดียวกันและความฝันที่แตกต่างกัน (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 31 เตียงเดียวกันแต่ความฝันที่แตกต่างกัน (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 30 ปีศาจแห่งภูเขาการิ (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 29 ปีศาจและหุบเขาการิ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 28 ปีศาจและหุบเขาการิ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 27 ทดสอบใน Dungeon จำลอง (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 26 ทดสอบใน Dungeon จำลอง (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 25 ทดสอบใน Dungeon จำลอง (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 24 ทดสอบใน Dungeon จำลอง (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 23 เหตุการณ์ที่สอง (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 22 เหตุการณ์ที่สอง (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 21 เหตุการณ์ที่สอง (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 20 การเชื่อมต่อ (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 19 การเชื่อมต่อ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 18 การเชื่อมต่อ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 17 การเจริญเติบโต (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 16 การเจริญเติบโต (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 15 การเจริญเติบโต (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 14 การเจริญเติบโต (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 13 เปลี่ยน (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 12 เปลี่ยน (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 11 เปลี่ยน (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 10 ภายในชีวิตประจำวัน (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 9 ภายในชีวิตประจำวัน (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 8 ฝึกซ้อมการต่อสู้ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 7 ฝึกซ้อมการต่อสู้ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 6 Synchronization (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 5 Synchronization (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 4 Synchronizing (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 3 Cube (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 2 Cube (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 1 Cube (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562Copyright © 2017 amnovel.com All rights reserved.