The Novelis Extra
จำนวนตอน 231 ตอน
รายละเอียดชื่อตอน วันที่ลง
บทที่ 230 3 ปี (13) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 229 3 ปี (12) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 228 3 ปี (11) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 227 3 ปี (10) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 226 3 ปี (9) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 225 3 ปี (8) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 224 3 ปี (7) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 223 3 ปี (6) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 222  3 ปี (5) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 221 3 ปี (4) วันที่ 15 ตุลาคม 2562
บทที่ 220 3 ปี (3) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 219 3 ปี (2) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 218 3 ปี (1) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 217 Chameleon Troupe (6) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 216 Chameleon Troupe (5) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 215 Chameleon Troupe (4) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 214 Chameleon Troupe (3) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 213 Chameleon Troupe (2) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 212 Chameleon Troupe (1) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 211 ความจริง (6) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 210 ความจริง (5) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 209 ความจริง (4) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 208 ความจริง (3) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 207 ความจริง (2) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 206 ความจริง (1) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 205 เหตุการณ์สุดท้าย (6) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 204 เหตุการณ์สุดท้าย (5) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 203 เหตุการณ์สุดท้าย (4) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 202 เหตุการณ์สุดท้าย (3) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 201 เหตุการณ์ครั้งสุดท้าย (2) วันที่ 14 ตุลาคม 2562
บทที่ 200 เหตุการณ์ครั้งสุดท้าย (1) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 199 อำลา (8) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 198 อำลา (7) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 197 อำลา (6) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 196 อำลา (5) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 195 อำลา (4) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 194 อำลา (3) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 193 อำลา (2) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 192 อำลา (1) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 191 ทางแยก (8) วันที่ 12 ตุลาคม 2562
บทที่ 190 ทางแยก (7) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 189 ทางแยก (6) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 188 ทางแยก (5) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 187 ทางแยก (4) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 186 ทางแยก (3) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 185 ทางแยก (2) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 184 ทางแยก (1) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 183 งานศพ (5) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 182 งานศพ (4) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 181 งานศพ (3) วันที่ 11 ตุลาคม 2562
บทที่ 180 งานศพ (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 179 งานศพ (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 178 แชจินยุน (8) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 177 แชจินยุน (7) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 176 แชจินยุน (6) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 175 แชจินยุน (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 174 แชจินยุน (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 173 แชจินยุน (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 172 แชจินยุน (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 171 แชจินยุน (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 170 สิ่งที่ต้องทำ (9) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 169 สิ่งที่ต้องทำ (8) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 168 สิ่งที่ต้องทำ (7) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 167 สิ่งที่ต้องทำ (6) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 166 สิ่งที่ต้องทำ (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 165 สิ่งที่ต้องทำ (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 164 สิ่งที่ต้องทำ (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 163 สิ่งที่ต้องทำ (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 162 สิ่งที่ต้องทำ (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 161 การเจอกันครั้งแรก (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 160 การเจอกันครั้งแรก (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 159 การเจอกันครั้งแรก (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 158 นัดแรก (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 157 นัดแรก (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 156 ความจริง (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 155 ความจริง (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 154 ความจริง (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 153 ความจริง (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 152 ความจริง (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 151 ต่อสู้ (8) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 150 ต่อสู้ (7) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 149 ต่อสู้ (6) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 148 ต่อสู้ (5) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 147 ต่อสู้ (4) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 146 ต่อสู้ (3) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 145 ต่อสู้ (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 144 ต่อสู้ (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 143 พักผ่อน (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 142 พักผ่อน (1) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 141 การกลับมา (2) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
บทที่ 140 การกลับมา (1) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 139 ผี (13) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 138 ผี (12) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 137 ผี (11) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 136 ผี (10) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 135 ผี (9) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 134 ผี (8) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 133 ผี (7) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 132 ผี (6) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 131 ผี (5) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
บทที่ 130 ผี (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 129 ผี (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 128 ผี (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 127 ผี (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 126 อดีต (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 125 อดีต (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 124 การเริ่มต้น (7) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 123 การเริ่มต้น (6) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 122 การเริ่มต้น (5) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 121 การเริ่มต้น (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 120 การเริ่มต้น (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 119 การเริ่มต้น (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 118 การเริ่มต้น (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 117 กังวล (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 116 กังวล (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 115 กังวล (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 114 กังวล (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 113 ของปลอมและของจริง (6) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 112 ของปลอมและของจริง (5) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 111 ของปลอมและของจริง (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 110ของปลอมและของจริง (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 109 ของปลอมและของจริง (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 108 ของปลอมและของจริง (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 107 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (5) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 106 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (4)  วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 105 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (3) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 104 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (2) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 103 คำพูดที่ไม่มีทางเลือก (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 102 ตรวจสอบ (5) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 101 ตรวจสอบ (4) วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 100 ตรวจสอบ (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 99 ตรวจสอบ (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 98 ตรวจสอบ (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 97 Teamwork (6) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 96 Teamwork (5) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 95 Teamwork (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 94 Teamwork (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 93 Teamwork (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 92 Teamwork (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 91 สถานที่ท่องเที่ยว (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 90 สถานที่ท่องเที่ยว (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 89 สถานที่ท่องเที่ยว (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 88 สถานที่ท่องเที่ยว (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 87 ช่วงพักระยะสั้นๆ (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 86 ช่วงพักระยะสั้นๆ (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 85 White Crystal (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 84 White Crystal (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 83 White Crystal (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 82 White Crystal (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 81 ทำลาย (5) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 80 ทำลาย (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 79 ทำลาย (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 78 ทำลาย (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 77 ทำลาย (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 76 กิลด์ (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 75 กิลด์ (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 74 การฟักไข่ (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 73 การฟักไข่ (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 72 การสอบปลายภาค (7) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 71 การสอบปลายภาค (6) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 70 การสอบปลายภาค (5) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 69 การสอบปลายภาค (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 68 การสอบปลายภาค (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 67 การสอบปลายภาค (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 66 การสอบปลายภาค (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 65 เปลี่ยน (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 64 เปลี่ยน (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 63 เดิมพัน (5) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 62 เดิมพัน (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 61 เดิมพัน (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 60 เดิมพัน (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 59 เดิมพัน (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 58 ร่องรอย (3) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 57 ร่องรอย (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 56 ร่องรอย (1) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 55 การเปลี่ยนใจ (4) วันที่ 3 ตุลาคม 2562
บทที่ 54 การเปลี่ยนใจ (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 54 การเปลี่ยนใจ (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 53 การเปลี่ยนใจ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 52 การเปลี่ยนใจ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 51 หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 50 หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 49 หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 48 หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 47 หลังจากปัญหา (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 46 หลังจากปัญหา (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 45 หลังจากปัญหา (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 44  การพบหน้ากระทันหัน (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 43 การพบหน้ากระทันหัน (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 42 การพบหน้ากระทันหัน (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 41 การพบหน้ากระทันหัน (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 40 ผู้บุกรุก (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 39 ผู้บุกรุก (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 38 ผู้บุกรุก (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 37 ผู้บุกรุก (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 36 ระยะเวลาการสอบ (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 35 ระยะเวลาการสอบ (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 34 ระยะเวลาการสอบ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 33 ระยะเวลาการสอบ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 32 เตียงเดียวกันและความฝันที่แตกต่างกัน (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 31 เตียงเดียวกันแต่ความฝันที่แตกต่างกัน (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 30 ปีศาจแห่งภูเขาการิ (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 29 ปีศาจและหุบเขาการิ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 28 ปีศาจและหุบเขาการิ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 27 ทดสอบใน Dungeon จำลอง (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 26 ทดสอบใน Dungeon จำลอง (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 25 ทดสอบใน Dungeon จำลอง (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 24 ทดสอบใน Dungeon จำลอง (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 23 เหตุการณ์ที่สอง (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 22 เหตุการณ์ที่สอง (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 21 เหตุการณ์ที่สอง (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 20 การเชื่อมต่อ (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 19 การเชื่อมต่อ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 18 การเชื่อมต่อ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 17 การเจริญเติบโต (4) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 16 การเจริญเติบโต (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 15 การเจริญเติบโต (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 14 การเจริญเติบโต (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 13 เปลี่ยน (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 12 เปลี่ยน (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 11 เปลี่ยน (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 10 ภายในชีวิตประจำวัน (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 9 ภายในชีวิตประจำวัน (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 8 ฝึกซ้อมการต่อสู้ (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 7 ฝึกซ้อมการต่อสู้ (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 6 Synchronization (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 5 Synchronization (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 4 Synchronizing (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 3 Cube (3) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 2 Cube (2) วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทที่ 1 Cube (1) วันที่ 2 ตุลาคม 2562Copyright © 2017 amnovel.com All rights reserved.