War Sovereign Soaring The Heavens
จำนวนตอน 1332 ตอน
รายละเอียดชื่อตอน วันที่ลง
ตอนที่ 1,330 : มังกรมาร 5 กรงเล็บ วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,329 : ผู้ฝึกมารอันชั่วร้าย! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,328 : ลูกหลานเผ่าพันธุ์มังกร! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,327 : ดูดซับแก่นแท้ กลืนกินพลังชีวิต วันที่ 8 ธันวาคม 2562
บทที่ 1,326 : สายมาร! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,325 : จ้าวเกาะป้านเยว่ ตี้ยง! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,324 : ‘ยันต์เต๋า’ สำแดงเดช!! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,323 : จ้าวเกาะปะการัง ลำดับที่ 1! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,322 : หลัวเฟิงฉู่ วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,321 : ผู้ฝึกเต๋า วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,320 : ฆ่าจักรพรรดิยุทธ์โยวหาน! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,319 : อมตะไม่แก่ไม่ตาย วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,318 : มาถึง ‘เกาะป้านเยว่’ วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,317 : ชีพจรเซียน! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
บทที่ 1,316 : วรยุทธ์เซียนชั้นเลิศ! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
บทที่ 1,315 : วรยุทธ์เซียนอันน่าสะพรึงกลัว! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
บทที่ 1,314 : เกาะหลักของหมู่เกาะเซียนโพ้นทะเล วันที่ 8 ธันวาคม 2562
บทที่ 1,313 : ทวีปมนุษย์ 2 ทวีปอื่น วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,312 : เหมืองหินเซียน วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,311 : หานเฉวี่ยไน่โกรธ! วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,310 : จักรพรรดิยุทธ์เหลยหมิง...ตาย! วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,309 : แขวนอยู่บนเส้นด้าย วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,308 : โจวยี่ขวัญหนีดีฝ่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บทที่ 1,307 : ภาพฉายสู่ธรรมชาติ วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,306 : จ้าวเกาะหมอกเร้นลับ ลำดับที่ 2 เฉินเป่ย! วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บทที่ 1,305 : พู่กันสวรรค์ลิขิต วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บทที่ 1,304 : เอาที่หนึ่ง! วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,303 : 3 อันดับแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,302 : รอบสุดท้าย วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,301 : ความสามารถพิเศษแต่กำเนิด วันที่ 1 ธันวาคม 2562
บทที่ 1,300 : ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของต้วนหลิงเทียน วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,299 : ปะทะเฉินชื่อ! วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,298 : การประลองยุทธ์ของเกาะหมอกเร้นลับ วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,297 : จ้าวเกาะหมอกเรี้นลับลำดับ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,296 : จักรพรรดิปีศาจ หมานหวู่! วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,295 : จักรพรรดิยุทธ์ชิงเฉวียน วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,294 : เฟิ่งเทียนหวู่ ตราผนึกมาร ไม่อยู่แล้ว! วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,293 : บังเกิดความคิดเข่นฆ่า! วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,292 : จักรพรรดิยุทธ์ฉือฉีถูกใส่ร้าย วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,291:  ตัวทรยศโจวยี่!? วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1,290 : ระดับมนุษย์ดั้งเดิม? วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,289 : ตราผนึกมารของปลอม! วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,288 : ชายชราคลุมแดงผู้น่าเกรงขาม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,287 : ฟ้าดินยะเยือก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,286 :  งานประลองยุทธ์เกาะหมอกเร้นลับ ใกล้เริ่มต้น! วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 1,285 : มือธนูโดยธรรมชาติ! วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,284 : ต๋งหู่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 1,283 : จักรพรรดิยุทธ์ชิวหลี่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 1,282 : สายธนู อันน่าปวดหัว! วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,281 : มังกรเจียว วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,280 : ทะลวงสู่ด่านพลังจักรพรรดิ! วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 1,279 : ศิษย์แกน เฉินชื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,278 : รูปปั้นของจักรพรรดิยุทธ์หานปิง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 1,277 : ความทรงจำทั้งหมดหวนคืนกลับมา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,276 : บังเกิดความเปลี่ยนแปลงในฉับพลัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 1,275 : ต้วนหลิงเทียนลงมือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,274 : สุนัข วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,273 : แมลงวัน ที่น่ารำคาญ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,272 : พบกันอีกครั้ง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,271 : วรยุทธ์มนุษย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,270 : เมืองหมอกซ่อนเร้น วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,269 : ด่านพลังราชันขั้นที่ 9! วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,268 : ความทรงจำที่หวนคืนกลับมา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1267 : หมีเกล็ดหมึก! วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,266 : ความโลภ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,265 : ปกครองใต้หล้าด้วยความหวาดกลัว... วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1264 : โลกโพ้นทะเล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,263 : มหาเกาทัณฑ์ดาวตก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,262 : กล่องหยกวิจิตร...เปิดออก! วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,261 : จักรพรรดิยุทธ์เหลยหมิง แห่งขุนเขาเมฆอัสนี! วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,260 : มุ่งหน้าสู่เกาะหมอกเร้นลับ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,259 : วรยุทธ์เซียน! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 1,258 : สุดยอดวิชาประจำตระกูล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,257 : เม็ดพลังจักรพรรดิปีศาจ! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,256 : หมู่เกาะเซียนโพ้นทะเล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,255 : จักรพรรดิยุทธ์หลิงเฉวี่ยน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,254 : ศิษย์หลักคนโตของจักรพรรดิยุทธ์หลิงเฉวี่ยน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,253 : ปะทะ 2 ศิษย์หลักจักรพรรดิยุทธ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,252 : วาระสุดท้ายของหลู่จง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,251 : อัสนีลงทัณฑ์! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,250 : เดิมพัน! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 1,249 : ค่ายกลบันไดแรงโน้มถ่วง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,248 : การคัดเลือกรอบแรก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
บทที่ 1,247 : จ้งอัน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,246 : 10 ศาสตราเซียนผู้ยิ่งใหญ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,245 : จักรพรรดิยุทธ์ฉือฉี...พ่าย! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,244 : มอบคำอธิบาย! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,243 : สถานการณ์ที่แตกต่างกัน! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,242 : ซ่งถิง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,241 : ผู้ใดที่โชคดีที่สุด? วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,240 : ทั้งหมดตกตายหมดสิ้น! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,239 : เจ้าไม่คู่ควร! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,238 : การมาถึงของยอดฝีมือตระกูลหาน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,237 : ข้ามแม่น้ำรั่วสุ่ยด้วยตัวเอง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,236 : ปีศาจน้อยทั้ง 3! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,235 : มรรคากระบี่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,234 : จักรพรรดิยุทธ์โยวหาน! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,233 : เคล็ดวิชากระบี่เทพเหมันต์! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,232 :  หุบเขายะเยือก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,231 : ผู้ไม่รู้ย่อมไม่กลัว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,230 : เจ้าแน่ใจเหรอว่ามันเป็นจอมยุทธ์หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ 1? วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,229 : ความแตกต่างระหว่างสวรรค์และโลก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,228 : เดิมพันด้วยชีวิต! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,227 : หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ 1! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,226 : เจตจำนงกระบี่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 1,225 : เขาหลิงเฉวี่ยนที่ซ่อนอยู่หลังม่านหมอก วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,224 : มันเป็นของปลอม! วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,223 : การคัดเลือกศิษย์ และสาวกจักรพรรดิ! วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,222 : ก่อกำเนิดขั้นที่ 1!? วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,221 : สหายเก่าเผชิญปัญหา... วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,220 : หกขั้นตอนสู่ธรรมชาติ วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,219 : ข้า...เป็นใครกัน? วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,218 : ลักขื่อเปลี่ยนเสา! วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,217 : ชื่อหั่ว! วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,216 : ก่อความว่างสู่ธรรมชาติ? วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,215 : ความเปลี่ยนแปลงในตันเถียน! วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,214 :  มารคลั่ง! วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,213 : ความโลภ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,212 : จักรพรรดิยุทธ์ฉือฉี! วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,211 : ตราผนึกมาร วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,210 : ใช้ออกด้วยทุกสิ่ง วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,209 :  ความบ้าคลั่งของต้วนหลิงเทียน! วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,208 : บุกรุก! วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,207 : ไม่สนใจ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,206 : ต้วนหลิงเทียนเดือดดาล! วันที่ 22 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,205 : 10 ปี วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,204 : เขาเป็นบุรุษของข้า! วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,203 :  มหาสมบัติ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,202 : ผลว่านเหนียนจู วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,201 : ความลึกล้ำกระบี่ด่านพลังจักรพรรดิ! วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,200 : พลังความแข็งแกร่งที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างยิ่งของต้วนหลิงเทียน วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,199 :  ข่มขู่! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,198 : ก็แค่ ‘สุนัขรับใช้’ ของศิษย์หลักจักรพรรดิ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,197 : โง่งม! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,196 : ความมั่นใจของอวิ๋นกัง วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,195 :  ป่าศิลาเลือนลับ จักรพรรดิยุทธ์ฉือฉี! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,194 : เยือนนิกายเจิ้งอู่! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,193 : มันเรียกว่า ‘ชุ่ยจื่อ’ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,192 : หุ่นเชิดอันทรงพลัง! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,191 : การเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,190 : สู้ปะทะ! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,189 : ศึกใหญ่…ห่างเพียงเส้นผมกั้น! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,188 : ผู้นำขุมพลังใหญ่ทั้ง 6! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,187 : ที่ดีไม่มา ที่มาไม่ดี!! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,186 : ยอดฝีมือจากตระกูลหาน! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,185 : ประมุขนิกายเจิ้งอู่ อู่เลี่ย วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,184 : จางซัน หลี่ซื่อ! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,183 : อำนาจเพิ่มพูน 92% วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,182 : วัตถุประสงค์ของต้วนหลิงเทียน วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,181 :  เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ ใจดีกับสตรีและเด็ก... วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,180 : หมื่นกระบี่พันลำแสง วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,179 :  อาวุโสหลักตระกูลโจว! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,178 : กำไรมากมาย! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,177 :  หินต้นกำเนิดระดับสูง 300,000 ก้อน! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,176 :  รายการประมูลรองสุดท้าย วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,175 : ควบคุม 9 กระบี่ทรมาน! พิฆาตในพริบตา!! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,174 : มาทวงแค้น! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,173 : เงินลี้ลับ! วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,172 : ไท่ผิงเกิดมรสุม วันที่ 18 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,171 : หนึ่งดัชนีสังหาร วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,170 : พื้นที่สำหรับบุคคลพิเศษ วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,169 :  พิการ! วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,168 : ตกเป็นจำเลย... วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,167 :  โจวลี่! วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,166 :  จัตุรัสประมูลตระกูลโจว แห่งเมืองไท่ผิง วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,165 : หลัวจ้าน...ตายแล้ว! วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,164 : เฉินเฉ่าช่วย! วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,163 : มาเยือนตระกูลเข่อด้วยตัวเอง! วันที่ 13 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,162 : นายน้อยตระกูลเข่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,161 : สตรีทั้ง 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,160 : หยางชุน วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,159 : รางวัลอันเหลือเชื่อ! วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,158 : หายตัวไป! วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,157 : ตระเตรียม! วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,156 : ประมุขต้วนหลิงเทียน วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,155 : บันดาลโทสะ หนึ่งกระบี่ทลายสิ้นขุนเขาหยาง! วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,154 : รวมตัวกันที่ยอดเขา วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่  1,153 : นิกายหลิงเทียนอุบัติขึ้นในแดนดิน วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,152 : ค้นหา วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,151 : แผนของสองสาว วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,150 : ความตายของหยางหงกับลูก วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,149 : รับมีดด้วยมือเปล่า วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,148 : ภูเขาไฟระเบิด! วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,147 : ความสามารถแต่กำเนิด วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,146 : หยางเสวี่ย วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,145 : ไม่ยินยอม วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บทที่ 1,144 : ได้รับไข่มุกสวรรค์ วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,143 : ราชันขั้น 3! วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,142 : ยอดฝีมือปรากฏกาย วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,141 : อ๋อง 3 วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1,140 : บรรลุถึงดินแดนชั้นใน วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,139 : พลังของไข่มุกสวรรค์ วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,138 : ไข่มุกสวรรค์! วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,137 : สุนัขนิรยขนทอง! วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,136 : สองทางเลือก วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,135 : เป็นสุนัขของข้า! วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,134 : เลือดเดือดพล่าน! วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,133 : ความตายของสารเลวทองแดง วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,132 : 4 คนโฉดแห่งเหอหนาน วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,131 : ไม่รู้จักพอ! วันที่ 26 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,130 : โจรสลัดจู่โจม!! วันที่ 17 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,129 : ท่องไปเหนือแม่น้ำรั่วสุ่ย วันที่ 17 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,128 :  2 ราชันขั้นที่ 4 วันที่ 17 กันยายน 2562
บทที่ 1,127 :  นาวาล่องมาถึงแล้ว... วันที่ 17 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,126 : ข่าวคราวสาวน้อยทั้ง 2 วันที่ 17 กันยายน 2562
บทที่ 1,125 : บุกรังศัตรู! วันที่ 17 กันยายน 2562
บทที่ 1,124 :  ฉงเฉวียนลงมื วันที่ 17 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,123 : พรรคคุนจิน วันที่ 17 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,122 : แม่น้ำรั่วสุ่ย วันที่ 17 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,121 :  ก่อนออกเดินทาง วันที่ 17 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,120 : ฆ่าหัวหน้าหมู่บ้านกระบี่ วันที่ 10 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,119 : เยือนด่านมีดดาบ วันที่ 10 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,118 : ความจริงใจ วันที่ 10 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,117 : ตระกูลซุนแห่งเป่ยฉี! วันที่ 10 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,116 :  ก็พอใช้ได้ วันที่ 10 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,115 : นิกายหยินหยาง! วันที่ 10 กันยายน 2562
บทที่ 1,114 :  ผสาน! วันที่ 10 กันยายน 2562
บทที่ 1,113 : เคล็ดที่ 9 มังกรเทพยดา! วันที่ 10 กันยายน 2562
บทที่ 1,112 :  อู๋เยี่ยจื่อ วันที่ 10 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,111 : พลังลึกลับ วันที่ 10 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,110 : ต้วนหลิงเทียน หลังพ้นผ่านไป 3 เดือน... วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,109 :  พร้อมปะทุ วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,108 : ความบริสุทธิ์ 97% วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,107 : พลังของความสามัคคี วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,106 : ที่ดีไม่มา ที่มาย่อมไม่ดี! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,105 : เงาร่างมังกรดำโบราณ!! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,104 :  กลับมา วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,103 : ปิดด่านบ่มเพาะ 3 เดือน! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,102 : เล่นกับไฟ! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,101 : ล้อมเว่ยช่วยจ้าว วันที่ 5 กันยายน 2562
บทที่ 1,100 : ต่ำกว่าด่านราชันไม่แพ้ใคร วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,099 : ทุกสิ่งเตรียมพร้อม ขาดแต่ลมตะวันออก! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,098 : แนวคิดลมและไฟ ขั้นสูงระดับ 9! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,097 : เหินทะยานสู่ฟ้า! วันที่ 5 กันยายน 2562
บทที่ 1,096 : มันคุ้มหรือ? วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,095 : เฉิงเฮ่อ วันที่ 5 กันยายน 2562
บทที่ 1,094 : การคาดเดาของลู่จื่อ วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,093 : ขุดหลุมฝังศพตัวเอง! วันที่ 5 กันยายน 2562
บทที่ 1092 : จัดฉาก วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,091 : คิดไม่ถึง วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,090 : ไปด้วย... วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,089 : ผันแปรธรรมชาติขั้นที่ 7! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,088 : ใจแคบ? วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,087 : ของรางวัล วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,086 : ปกปิด สวมรอย วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,085 :  ท่านรู้จัก...จักรพรรดิกลับชาติมาเกิดหรือไม่? วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,084 : สุดยอดตัวประหลาด วันที่ 5 กันยายน 2562
บทที่ 1,083 : ไม่ใช่ผู้หลอมโอสถระดับ 1 ธรรมดาๆ วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,082 : อัตราความสำเร็จในการหลอมยา วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,081 : แบ่งแยกเป็น 3 วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,080 : สูญเสียความทรงจำ วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,079 : เฟิ่งเทียนหวู่ตื่นขึ้น! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,078 : ตั้งรางวัล วันที่ 5 กันยายน 2562
บทที่ 1,077 : รากตรึงวิญญาณ? วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,076 : ลู่ซง วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,075 : แนวคิดกระบี่ขั้นสูงระดับ 8! วันที่ 5 กันยายน 2562
บทที่ 1074 : รากตรึงวิญญาณ  หญ้าวิญญาณเสถียร วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,073 : แดนใต้! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,072 : เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,071 : ไม่พอใจ วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,070 : อาวุโสต้วน! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,069 : กุนซืออันดับหนึ่ง... วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,068 : ผู้หลอมโอสถระดับ 1! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,067 : อึ้งเป็นไก่ตาแตก วันที่ 5 กันยายน 2562
บทที่ 1066 : ตัวตน 2 ประเภท วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,065 : ฆ่า? ไม่ฆ่า? วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,064 : เสียงตบลั่นสนั่น วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,063 : นายน้อย 3 ตระกูลลู่! วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,062 : ลักษณะนิสัยใจคอ วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,061 :  หวงฉุน วันที่ 5 กันยายน 2562
ตอนที่ 1,060 : การประลองหลอมโอสถ! วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,059 : สกุลลู่ สกุลโอว วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,058 : ดินแดนเป่ยหลิง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,057 : ชิ่งหลางกลับมาแล้ว วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,056 :  ท่านปรมาจารย์! วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,055 : ไม่ทำข้อตกลงที่ไม่คุ้มค่า! วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,054  : แม่น้ำรั่วสุ่ย วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,053 : เรื่องสำคัญ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,052 : หลัวฟู่ไล่ล่ามาถ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,051 : กลับมาเยือนเมืองต้าโม่กู่อีกครั้ง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,050 : โลงน้ำแข็ง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,049 : ฆ่าทันที! วันที่ 16 สิงหาคม 2562
บทที่ 1,048 : เนรคุณ! วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,047 : จากไปอย่างรีบเร่ง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
บทที่ 1,046 : พลังอำนาจที่ไม่ได้ อยู่ในสารบบของทวีปเมฆาล่อง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,045 : หมดสติอีกครั้ง! วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,044 : ครอบงำ! วันที่ 16 สิงหาคม 2562
บทที่ 1,043 : สามสิบลมหายใจ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,042 : เฟิ่งเทียนหวู่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,041 : ข่มขู่! วันที่ 16 สิงหาคม 2562
บทที่ 1,040 : ความกังวลของราชันยุทธ์ทั้ง 2! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,039 : รวมเหล่าราชันยุทธ์! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
บทที่ 1,038 : ใส่ร้าย! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,037 : ความตายของถงซาน! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,036 : ใครฆ่าใครกันแน่! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,035 : ราชันยุทธ์ลงมือ! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,034 : พายุเริ่มตั้งเค้า วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,033 : คุกใต้ดิน วันที่ 4 สิงหาคม 2562
บทที่ 1,032 : การตัดสินใจของตระกูลนี่ วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,031 : การกลับมา... วันที่ 4 สิงหาคม 2562
บทที่ 1,030 : การตัดสินใจอันบ้าบิ่น! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,029 : คนที่พวกเจ้าพูดถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,028 : วิกฤตล่มสลายของอาณาจักรนภาล่อง... วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,027 : ​​เป้าหมายคือต้วนหลิงเทียน! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,026 : แขกที่ไม่ได้รับเชิญ! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,025 : หวนกลับมาสู่หุบเขาอีกครั้ง วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,024 : ความกังวลของต้วนหลิงเทียน วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,023 : ความลึกล้ำกระบี่! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,022 : ข้อความจากเซียน! วันที่ 4 สิงหาคม 2562
บทที่ 1,021 : จารึก วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 1,020 : กระบี่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,019 : ปาฏิหาริย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,018 : ฉงเฉวียน! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,017 : ต้วนหรูเฟิงผู้แสนลึกลับ! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
บทที่ 1,016 : ทวีปบ้านนอก! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,015 : ความลึกล้ำไฟด่านพลังราชันขั้น  2! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,014 : อริหนทางคับแคบ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,013 : ไพ่ตายของนิกาย 5 ธาตุ! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
บทที่ 1012 : ขาที่ขาดงอกเงยแล้ว! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1011 :ใช้ใบจิตอมตะ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,010 : หูลี่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,009 : ข้าคือจ้าวหมิง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,008 : คำขู่! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,007 : กลับราชอาณาจักรต้าฮั่น วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,006 : ข้าตัดสินใจแล้ว! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,005 : ราชันยุทธ์เดือดดาล! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
บทที่ 1004 : ความคิดอ่านที่เปลี่ยนไป... วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,003 : เศษความลึกล้ำด่านพลังจักรพรรดิ! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1,002 : พลังความแข็งแกร่งของมังกรโบราณ 3,000 ตัว! วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
บทที่ 1001 : เหล็กโม่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 1000 : อับจนหนทาง... วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 999 : ผลสื่อจิง! วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 998 : วิชาควบคุม 9 กระบี่ทรมาน! วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 997 : วิกฤต! วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 996 : ฉวีชิง! สั่วเยวี่ย!! วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 995 : มุ่งหน้าสู่ชั้นที่ 4! วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 994 : ชั้น 3 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 993 : ความคิดอันบ้าคลั่ง วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 992 : แท่งศิลาประหลาด! วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 991 : จักรพรรดิฉิงฟง! วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 990 : ใบจิตอมตะ! วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
บทที่ 989 : ห้องศิลา 1 ใน 4 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 988 : เข้าตำหนัก วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 987 : ข่ายอาคมสังหารอีกครั้ง! วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 986 : เหลยจง ตาย! วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
บทที่ 985 : ออกจากนิกาย 5 ธาตุ! วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 984 : แนวคิดสายฟ้าขั้นสูงระดับ 1! วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
บทที่ 983 : ไม่เห็นหัว! วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 982 : ตำหนักกลาง! วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 981 : ยก เหวี่ยง ปา! วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตอนที่ 980 : เหลยจวิน! วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 979 : แลก! วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 978 : ความคิดอ่านของเผิงเป่า! วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 977 : เหลิ่งจี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 976 : ความแข็งแกร่ง 1,500 มังกรโบราณ! วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 975 : ความแข็งแกร่งของชายชุดดำ! วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 974 : พบเจอ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 973 : มุ่งสู่พื้นที่ส่วนกลาง วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 972 : เทพสังหารลงมืออีกครั้ง วันที่ 19 มิถุนายน 2562
บทที่ 971 : ถูกป้ายสี วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 970: เศษความลึกล้ำชิ้นสุดท้ายที่อยู่พื้นที่รอบนอก วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 969 : ต้วนหลิงเทียนบันดาลโทสะ! วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 968 : สะกดข่มสื่อชาง! วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 967 : สื่อชาง มันยังไม่ตาย! วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 966 : อีกหนึ่งหีบหรูหรา! วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 965 : เศษความลึกล้ำลมระดับราชัน ขั้นที่ 8! วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 964 : ความแข็งแกร่ง ต้วนหลิงเทียน! วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 963 : ผันแปรธรรมชาติ ขั้นที่ 2! วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 962 : เคล็ดที่ 8! วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 961 : โอสถไตรรงค์ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 960 : ความเปลี่ยนแปลงของเฟิ่งเทียนหวู่ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 959: แนวคิดไฟขั้นสูงระดับแปด! วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 958 : เศษความลึกล้ำระดับราชันขั้นที่ 9! วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 957 : หีบสมบัติแสนวิจิตรอีก 1 หีบ... วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 956 : ผลไม้วิญญาณทั้ง 3 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 955 : เผิงเป่า! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 954 : อยู่ยงคงกระพัน! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 953 : เศษความลึกล้ำดิน ระดับราชันขั้น 7! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 952 : ชาวประมงได้ประโยชน์!? วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 951 : สมบัติชิ้นแรก วันที่ 7 มิถุนายน 2562
บทที่ 950 : ขุมพลังชั้น 2! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 949 : เศษความลึกล้ำขอบเขตจักรพรรดิ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 948 : ทางเข้าที่ 2? วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 947 : บันใดหินที่ทอดยาวไปอย่างคดเคี้ยว... วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 946 : หูเฟยชะตาขาด! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 945  : เทพสังหาร...ต้วนหลิงเทียน! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 944 : 48 คน วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 943 : ชายหญิงที่ผุดโผล่ขึ้นมาจากห้วงลึก! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 942 : ชิ้นส่วนตราผนึกมาร! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 941 : พลังความแข็งแกร่ง 1,000 มังกรโบราณ! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 940 : เหวลึก วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 939 : ขุมทรัพย์ลับจักรพรรดิเปิดออก! วันที่ 1 มิถุนายน 2562
บทที่ 938 : ค่ายกลทั้ง 5 วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 937 : หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ 3? วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 936 : เพียงหนึ่งหมัด ที่ซัดออก วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 935 : ปะทะ! วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 934 : เพราะเขาคือพี่ใหญ่ต้วนของข้า! วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 933 : เพิ่มเดิมพัน วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 932 : ข้าจะพนันกับท่านเอง! วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 931 : พรรคตะวันจันทรา วันที่ 1 มิถุนายน 2562
บทที่ 930 : เจ้าอาวาส วิหารเมฆสุญญตา วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 929 : หงชิงชะตาขาด! วันที่ 1 มิถุนายน 2562
บทที่ 928 : พลังฝีมือสะกดใจ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 927 : ล้างบาง! วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 926 : อดีตของฉีอวี่... วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 925 : 1 กระบี่ ปาด 7 ลำคอ! วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 924 : ท้าทายนิกายจันทร์สีชาด วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 923 : ปลุกแรงใจ สร้างความฮึกเหิม! วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 922 : ทั้งหมดเพื่อเศษความลึกล้ำ! วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 921 : วิชาสะบั้นอารมณ์ขั้นสุดยอด วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ตอนที่ 920 : ความก้าวหน้าของเฟิ่งเทียนหวู่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 919 : กลวิธีของอาวุโสผีอัคคี วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
บทที่ 918 : สี่ชั่วโมง วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 917 : หวงต้าหนิวหน้าซึม! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 916  : หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ 9! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 915 : สุสานลับ มรดกจักรพรรดิยุทธ์? วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 914 : ทุกอย่างราบรื่นดั่งใจหวัง วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 913 : แนวคิดดินของหวงต้าหนิว วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 912 : เจ้าแค่เดามั่ว! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 911 : ต้วนหลิงเทียน แนวคิดสายฟ้า?! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 910 : หูเฟยโวยวาย! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 909 : เดิมพันกันไหมเล่า?! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 908 : ท่านมัน ขี้โม้! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 907 : แสดงพลังทีละคน วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 906 : ทุกคนลืมตาตื่น วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 905 : รอคอย... วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 904 : สิบชั่วโมง! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 903 : อำนาจจิต...หายไป! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 902 : สิบวันต่อมา วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
บทที่ 901 : ขุนเขาอันดับ 1 ของนิกาย 5 ธาตุ! วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
บทที่ 900 : ค่ายกลตงเฉวียน! วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 899 : อันดับหนึ่ง การประลองรายบุคคล! วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 898 : แสวงหาโชควาสนาในคราวเคราะห์! วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 897 : ความคิดอันบ้าคลั่ง! วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
บทที่ 896 : หมาป่ามาแล้ว!  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 895 : พอดีข้าก็ทำความเข้าใจแนวคิดดินเช่นกัน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 894 : ข้าแค่ล้อเล่นน่ะ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 893 : ใส่ร้ายป้ายสี? กล่าวหา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 892 : ไร้ยางอาย? ฉลาด? วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 891 : หมัดต่อหมัด! วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 890 : ความกล้าหาญของหนานกงยี่! วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 889 : กระดาษ 10 แผ่น วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 888 : ความหวาดกลัวของเถียนกู่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 887 : เหล่าอาวุโสปรากฏตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 886 : ยอดยุทธ์รุ่นเยาว์รวมตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 885 : พี่น้องหนานกง วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 884 : อาศัยเจ้า คิดว่าคู่ควร? วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
บทที่ 883 : ร่างแผนการเพื่ออนาคต วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 882 : ตัดฝ่า! ทะลวงผ่าน!   วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 881 : ผลหงหยวน วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 880 : ตัวบัดซบเนรคุณหูเฟย!! วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 879 : มิใช่เจ้าตายไปแล้วหรือ? วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 878 : ข้อเรียกร้องที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 877 : ขอเรียกร้อง 2 ประการ... วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
บทที่ 876 : สถานการณ์พลิกผัน! วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 875 : ศิษย์ขุนเขาไม้ลุกฮือ? วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
บทที่ 874 : ใส่ร้ายป้ายสี! วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 873 :  จุดจบของหงซื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
บทที่ 872 : มีเรื่อง! วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 871 : การประลอง 5 ขุนเขา! วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 870 : หวงต้าหนิว วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 869 : หมาป่าสวรรค์ครวญจันทร์ วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 868 : จุดสูงสุดของขอบเขตธรรมชาติ วันที่ 28 เมษายน 2562
บทที่ 867 : ความหวาดผวาพรั่นกลัวของอาวุโสผี! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 866 : ผู้นำป้อมหวั่นใจหนัก! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 865 : ได้อย่าง เสียอย่าง วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 864 : ปีศาจน้อย! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 863 : ตงกั๋วเล่ย คลั่ง! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 862  : เฉวี่ยไน่ถูกหลอก? วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 861 : สายลับ! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 860 : คันฉ่องสะท้อนลักษณ์อสูร! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 859 : กลุ่มโจร! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 858 : ก่อนออกเดินทาง วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 857 : ข้ายินดี! ข้ายินดียิ่ง!! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 856 : มาเยือนตระกูลเฉินอีกครั้ง วันที่ 28 เมษายน 2562
บทที่ 855 : น่าสงสารนัก วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 854 : หนึ่งฝ่ามือ ซัดปลิดปลิว วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 853 : คุณชายต้วน วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 852 : อุบายของเฉินอัน วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 851 : เฉินเหว่ย วันที่ 28 เมษายน 2562
บทที่ 850: นิกาย 5 ธาตุ! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 849 : เฉินอันแค้นจนดิ้นแล้ว! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 848 : ตระกูลเฉินยอมรับความพ่ายแพ้ วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 847 : อาวุโสสูงสุดบ้าไปแล้วหรือไร? วันที่ 28 เมษายน 2562
บทที่ 846 : ผู้อาวุโสสูงสุดแห่งตระกูลเฉิน วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 845 : อัสนี 9 สำเนียง! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 844 : รับดาบด้วยมือเปล่า! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 843 : ทำลายการหมั้นหมาย! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 842 : ประเมินตัวเองสูงไป! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 841 : ผลข้างเคียง! วันที่ 28 เมษายน 2562
ตอนที่ 840 : ต้วนหลิงเทียนลืมตาตื่น วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 839 : สาวน้อยนางหนึ่ง ที่หลบหนีออกจากบ้าน? วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 838 : ต้วนหลิงเทียนหายตัวไป! วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 837 : ผมสีม่วงดวงตาสีแดง! วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 836 : เสียงจากตราผนึกมาร... วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 835 : ไล่ทัน วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 834 : ความแข็งแกร่งของกระบี่ที่ 13 วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 833 : ที่ดีไม่มาที่มาไม่ดี! วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 832 : แยกย้าย วันที่ 13 เมษายน 2562
บทที่ 831 : ขุมพลังทั้ง 4 แย่งชิงอัจฉริยะ! วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 830 : แจกจ่ายรางวัล วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 829 : การพัฒนาเขย่าขวัญ ทะลวงผ่าน!! วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 828 : ต้วนหลิงเทียนสาหัส! วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 827 : อำนาจจิตพ่าย วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 826 : การต่อสู้ครั้งสุดท้าย วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 825 : กราบต้วนหลิงเทียนเป็นอาจารย์!? วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 824 : อำนาจจิต? ความสามารถแต่กำเนิด? วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 823 : ชะตากรรม ของร่างแห่งจิตวิญญาณธาตุ วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่  822 : กระบี่ตรวนสอดคล้อง วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 821 : พลังสะกดของตราผนึกมาร วันที่ 13 เมษายน 2562
ตอนที่ 820 : สิ่งที่เหลือทิ้งไว้โดยตัวตนระดับจักรพรรดิ! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 819 : ตัวขี้แพ้ สื่อชาง! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 818 : นายน้อยอัคคี จางเหยียน?! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 817 : หัวโล้น? หลวงจีน?! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 816 : กระบี่ยะเยือกแห้งเหี่ยว วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 815 : พลังฝีมือที่แท้จริงของซูหลี่! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 814 : สิบอันดับ โอกาสสุดท้าย! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 813: ผู้หญิงที่สวยงามและโดดเด่น วันที่ 27 มีนาคม 2562
บทที่ 812 : การท้าทายพร้อมความแคลงใจ วันที่ 27 มีนาคม 2562
บทที่ 811 : การประลองรอบที่ 3! วันที่ 27 มีนาคม 2562
บทที่ 810 : จอมยุทธ์หญิง วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 809 : ลำดับที่ 7 เฟิ่งเทียนหวู่! วันที่ 27 มีนาคม 2562
บทที่ 808 : คนที่ 3 4 และ 5 วันที่ 27 มีนาคม 2562
บทที่ 807 : แนวคิดลมขั้นกลาง ระดับ 2! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 806 : ผู้ที่ออกมาคนแรก... วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 805 : ผันแปรธรรมชาติขั้นที่ 9! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 804 : เฝ้ารอเหยื่อ! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 803 : โกง! วันที่ 27 มีนาคม 2562
บทที่ 802 : วงกตมายาใต้พิภพ วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 801 : สื่อชางวาดแผนการ วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 800 : มนุษย์กลายพันธ์ ความสามารถแต่กำเนิด! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 799 : ร่วมมือกันอีกครั้ง วันที่ 27 มีนาคม 2562
บทที่ 798 : เศษแนวคิดไฟ ระดับ 8! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 797 : คิดฝัน วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 796 : โชคท้าทายสวรรค์! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 795 : ร่วมมือ! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 794 : สังหารในพริบตา! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 793 : ถึงกาลคับขัน! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 792 : ใจที่มั่นคง! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 791 : พลังของกระบี่กึ่งราชวงศ์! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 790 : ค่ายกล...สะกดวิญญาณ! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 789 :  นรกลวงตา วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 788 : ไร้คุณสมบัติ! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 787 : ผู้ชนะครั้งใหญ่ วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 786 : ไข่มุกวัดอายุ! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 785 : หนิงค่าน วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 784 : การคัดสรรเป็นตาย วันที่ 27 มีนาคม 2562
บทที่ 783 : ประเพณีอันนองเลือด... วันที่ 27 มีนาคม 2562
บทที่ 782 : อาวุโสแห่งหมู่บ้านกระบี่ วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 781 : กระบี่ที่ 13! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 780 : ผู้หลอมโอสถ ระดับ 2! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 779 : วิกฤต! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 778 : รองหัวหน้าป้อม วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 777 : แผนการของสื่อชาง วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 776 : 9 มังกรประกายแสง วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 775 : ตงกั๋วเล่ย! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 774 : ลมหายใจสุดท้ายของนายน้อยตระกูลตงกั๋ว วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 773 :  ตงกั๋วฮั่น ล้างแค้น! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 772 : ตระกูลตงกั๋ว! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 771 : ขยะ! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 770 : ป้อมหมาป่านภา! วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 769 : พลังฝีมือเฟิ่งหวู่เต้า วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 768 : ปัญหาของคู่พี่น้อง... วันที่ 27 มีนาคม 2562
ตอนที่ 767 : ด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติ! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 766 : น่าเกรงขาม วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 765 : อยากลองก็เข้ามา... วันที่ 7 มีนาคม 2562
บทที่ 764 : พบเจอโดยบังเอิญ วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 763 : จ้าวเหวยอี วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 762 : ไม่ขออยู่เป็นคน! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 761 : ชั้น 9 วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 760 : เหมือนข้าก่อนหน้านี้... วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 759 : เพลิงน้ำแข็งบรรจบ! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 758 : สุราแผดเผา! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 757 : เป้าหมาย...ชั้น 7! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 756 : เหลาอาหารนี่ช่างพิเศษนัก... วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 755 : หอเพลิงน้ำแข็ง วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 754 : ราชวงศ์ต้าหมิง วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 753 : อินทรีย์ตาคราม! วันที่ 7 มีนาคม 2562
บทที่ 752 : แนวคิดลมเบื้องต้น ระดับ 9 วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 751 : อยู่ไม่สู้ตาย! วันที่ 7 มีนาคม 2562
บทที่ 750 : ทวงหนี้! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 749 : ออกเดินทาง วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 748 : สหายในวันวาน ได้พบพานกันอีกครั้ง... วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 747 : หรือด่านพลังท่านพ่อจะเป็น...? วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 746 : ยันต์ที่ไม่น่าไว้ใจ... วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 745 : ความไม่ยอมแพ้ของต้วนหลิงเทียน วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 744 : มังกรเทพยาดา 6 กรงเล็บ! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 743 : 17 จุดชีพจรวิญญาณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 742 : สกัดจุดชีพจรวิญญาณ! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 741 : ตะลึงกันอย่างต่อเนื่อง! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 740 : คุกเข่าลงร้องขอความเมตตา วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 739 : เข้าคลี่คลายเรื่องราวในห้วงวิกฤต วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 738 : เผชิญหน้า! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 737 : ขุนเขารุ้งเหิน! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 736 : สิ่งที่ต้วนหรูเฟิงเหลือทิ้งไว้… วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 735 : นิกายรุ้งเหิน วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 734 : นิกายระดับ 2… วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 733 : จากไปไกล? วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 732 : ผู้บัญชาการกองกำลังองครักษ์เสื้อแพร...ต้วนหลิงเทียน?! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 731 : ละอองธุลีหล่นร่วง... วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 730 : สายฟ้าลงทัณฑ์ผ่าฟาด! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 729 : ชโลมไปด้วยเลือด... วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 728 : ขวัญหนีดีฝ่อ... วันที่ 7 มีนาคม 2562
บทที่ 727 : พวกขยะ! วันที่ 7 มีนาคม 2562
บทที่ 726 : เศษสวะ ขยะไร้ค่า! วันที่ 7 มีนาคม 2562
บทที่ 725 : ตัวประหลาด 1,000 ปี! วันที่ 7 มีนาคม 2562
บทที่ 724 : มุกเคลื่อนกำเนิด! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 723 : มาเยือนหุบบัวปีศาจคมมีดอีกครั้ง! วันที่ 7 มีนาคม 2562
ตอนที่ 722 : หนี้เลือดมันต้องล้างด้วยเลือด!! วันที่ 7 มีนาคม 2562
บทที่ 721 : บางสิ่งที่นิกายไตรพนาครามกำลังค้นหา... วันที่ 7 มีนาคม 2562
บทที่ 720 : หลายปีผ่านไป...ได้พบกันอีกครั้ง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 719 : หวนคืนสู่พนาคราม! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 718 : อาวุธเซียน? อำนาจเพิ่มพูน 100%? วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 717 : ข้อสันนิษฐานของต้วนหลิงเทียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 716 : ปิดม่านการประลอง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 715 : ผู้ชนะเลิศการประลองราชวงศ์! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 714 : ความเป็นมาของตราผนึกมาร! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 713 : ไม่อาจต้านทานได้แม้แต่น้อย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 712 : ศึกชี้ชะตา! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 711 : ผีอัคคี! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 710 : ยอดฝีมือจารึก งุนงงแล้ว... วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 709 : วิชาลับ? วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 708 : ความเปลี่ยนแปลงผิดปกติ ที่เกิดขึ้นกับสื่อชาง... วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 707 : การประลอง 3 นัดสุดท้าย... วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 706 : ยังคงกระบี่เดียว... วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 705 : ไป่ฮ่าวลงสนาม... วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 704 : ต้วนหลิงเทียนถูกท้าทาย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 703 : ลมเกื้อหนุนส่งเสริมไฟ! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 702 : ไป่เหอท้าสื่อชาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 701 : ควบแน่นแนวคิดสู่สภาพ! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 700 : ผู้งมงายสุรา! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 699 : การประลองของยอดอัจฉริยะทั้ง 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 698 : อันดับที่ 7 8 และ 9 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 697 : ประลองชิงอันดับ 7! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 696 : การประลองจัดอันดับ! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 695 : คนมีดรวมเป็นหนึ่ง! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 694 : ประลองข้ามขั้นพลัง! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 693 : วิชาป้องกันระดับพิภพที่เกือบจะเป็นวิชาระดับสวรรค์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 692 : พลังฝีมือเฟิ่งเทียนหวู่! ประจักษ์!! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 691 : ขุดหลุมฝังตัวเอง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 690 : สื่อชางลงมือเผยความแข็งแกร่ง! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 689 : แนวคิดกระบี่ระดับ 9! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 688 : หนึ่งกระบี่สะบั้นลำคอ! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 687 : มังกรวารีทลาย! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 686 : ข้าขอคัดค้าน! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 685 : 20 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 684 : ยังมีการจัดอันดับด้วยหรือ? วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 683 : ความต่างระหว่างผู้เข้มแข็งกับผู้อ่อนแอ! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 682 : กระบวนการคัดคนชวนผวา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 681: เบื้องหลัง ความเป็นมาของต้วนหลิงเทียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 680 : เผชิญหน้ากับฮ่องเต้! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 679 : คนหามเกี้ยวทั้ง 8 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 678 : นายน้อยกู่ฉิน สื่อชาง! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 677 : ประมุขตระกูลเฟิ่ง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 676 : ข้าคิดถึงเขา... วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 675 : สำแดงฝีมือหลอมสร้างศาสตรา ต่อหน้าผู้คน! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 674 : กระบี่วิญญาณระดับ 3! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 673 : วันแรก สิ้นสุด... วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 672 : ผ่านเข้ารอบอย่างต่อเนื่อง! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 671 : ต้วนหลิงเทียนสำแดงพลังฝีมือ! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 670 : รอบที่สอง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 669 : พลังฝีมือของชายชุดขาว! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 668 : เปิดม่านการประลองคัดตัวประจำราชวงศ์! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 667 : ป้ายประลองหมายเลข 32   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 666 : พลังฝีมือหลงอวิ๋น! วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บทที่ 665 : หินต้นกำเนิดระดับต่ำ จำนวน 5,000 ก้อน! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 664 : ระดับที่นั่งบนอัฒจันทร์ วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 663 : ตราผนึกมาร! บังเกิดความเปลี่ยนแปลงผิดปกติ!! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 662 : แนวคิดลม ระดับ 8! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 661 : เฟิ่งอวิ๋นเฟย! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 660 : แม่นางเทียนหวู่! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 659 : สมบัติกองโตที่ไม่อาจใช้งานได้... วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 658 : อี้เซียงผู้โชคร้าย วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 657 : อาวุโสลำดับที่ 3 ของตระกูลเฟิ่ง! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 656 : เยี่ยงสุนัขข้างถนนตัวหนึ่ง... วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 655 : ผลของการปากดี... วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 654 : ตบดังเพี๊ยะ!! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 653 : พบกันอีกครั้ง... วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 652 : ยอดฝีมือหลอมรวมธรรมชาติ ตาย! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 651 : ทะลวงผ่าน ระรัว!   วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 650 : หลอมกลั่นโอสถสู่นิพพาน วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 649 : แลกเปลี่ยนหรือไม่?! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 648 : ไถ่ถามหาความยุติธรรม! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 647 : ศพ 3 ศพ! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 646 : หยั่งรู้ธรรมชาติขั้นที่ 6! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 645 : คำขอที่ไร้เหตุผล! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 644 : ผลไม้วิญญาณ ปรากฏ! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 643 : จางโฉวหย่งตะลึง! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 642 : อำนาจเพิ่มพูน 70%! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 641 : อาวุธวิญญาณระดับ 3! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 640 : น้ำเต้า! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 639 : ภรรยาประมุข! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 638 : ภาพประหลาด วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 637 : จางโฉวเหยี่ยน วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 636 : เกิดมาชะตาอาภัพ... วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 635 : แม่เฒ่าซู วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 634 : ตระกูลเฟิ่ง วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 633 : แรงกดดัน! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 632 : ลำพัง วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 631 : 9 ตาย 1 รอด... วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 630 : ยอดฝีมือผันแปรธรรมชาติ?! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 629 : กลับมาถึงเมืองหานเหออีกครั้ง วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 628 : หยั่งรู้ธรรมชาติขั้นที่ 4! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 627 : จุดจบอาวุโสหู่! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 626 : ออกมากันครบทุกคน! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 625 : ตรรกะของหานเฉวี่ยไน่!   วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 624 : พลังอำนาจของกระบี่กึ่งราชวงศ์! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 623 : บังเกิดจิต คิดละโมบ! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 622 : วิชาควบคุม  9 กระบี่ทรมาณ! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 621 : สืบทอดมรดกราชันยุทธ์! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 620 : ต้วนหลิงเทียนปะทะเดือดต้วนหลิงเทียน! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 619 : เศษแนวคิดดินขั้นสูง ระดับ 7! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 618 : หุ่นดิน วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 617 : ช่องลับ! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 616 : กระบี่วิญญาณระดับ 1! วันที่ 8 มกราคม 2562
บทที่ 615 : เศษความลึกซึ้ง! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 614 : เลือก! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 613 : เศษแนวคิด 10 ชิ้น! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 612 : แนวคิดลม ระดับ 2! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 611 : เศษแนวคิดกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 610 : 9 กระบี่ปรากฏ! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 609 : ประตูที่มิอาจเปิดได้! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 608 : ขุมทรัพย์ราชันกระบี่ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 607: เศษแนวคิด วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 606: เก้ากระบี่รวมเป็นหนึ่ง วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 605 : สายตาลุกวาวขึ้นมาด้วยความโลภ! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 604 : ผู้ถือครองกระบี่หยกคนอื่นๆ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 603 : เปลวเพลิงหลอมโอสถม่วงทองแดง วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 602 : ทวงหนี้! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 601 : เสี่ยวจินตกระกำลำบาก วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 600 : สะเก็ดน้ำแข็งเกลื่อนพื้น วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 599 : สมบัติเช่นนั้นหรือ? วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 598 : รูปแบบที่ 6 มังกรปฐพี วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 597 : แนวคิดน้ำแข็ง วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 596 : คนไม่ผิด ผิดที่ครอบครองหยก! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 595 : ยอดฝีมือมีอยู่ทุกแห่งหน! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 594 : เมืองหลวงของราชอาณาจักร วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 593 : แรกสัมผัสธรรมชาติ ขั้นที่ 9! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 592 : ปีศาจน้อย! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 591 : พยัคฆ์อัคคีไตรเนตร! วันที่ 28 ธันวาคม 2561
บทที่ 590 : หานเฉวี่ยไน่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 589 : ผลหรงชวี! วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 588 : พลังสายฟ้าขั้นสูง! วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 587 : โม่เชวียน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 586 : ต่ำกว่าหยั่งรู้ธรรมชาติไม่แพ้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 585 : จงหนาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 584 : ต้วนหลิงเทียนขึ้นเวที วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 583: แนวคิดกระบี่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 582: ม่านพลังคมมีดกำบัง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 581 : สังหารในทันใด! วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 580 : นายน้อยกระบี่แห่งอาณาจักรพนาคราม! วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 579 : การประลองคัดตัวอัจฉริยะ เปิดฉาก! วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 578 : อัจฉริยะหมายเลข 1 ของจักรวรรดิศิลาทมิฬ? วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 577 : ยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งจักรวรรดิศิลาทมิฬ... วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 576 : แรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่ 7! วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 575 : ผลกำไรหลายต่อ! วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 574 : ปั่นป่วนกันทั้งเมือง... วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 573 : จ้าวหอ... วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 572 : ทำลายล้าง... วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 571 : ผู้ใดกันแน่ ที่ต้องจ่ายราคา! วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 570 : ราชสีห์อ้าปากกว้าง... วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 569 : จูชิง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 568 : วาสนาในคราเคราะห์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 567 : สาวน้อยกับอสรพิษ... วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 566 : หอรวมสมบัติ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 565 : แนวคิดสายฟ้า ระดับ 1! วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 564 : ปีศาจ! วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 563 : ไข่ตาย? วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 562 : เมืองหลวงของจักรวรรดิ! วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 561 : นรกบนดิน! วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 560 : น่าประหลาดใจไม่น้อย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 559 : เงื่อนไขของนายน้อยกระบี่... วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 558 : นายน้อยอัคคี ปะทะ นายน้อยเสเพล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 557 : ความแข็งแกร่งของซูหลี่! วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 556 : นายน้อยคมมีด แรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่ 5! วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 555 : วัตถุดิบหลอมโอสถทั้ง 2 ชนิด! วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 554 : การประลองของเหล่าอัจฉริยะ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 553 : ราชาของอาณาจักรพนาคราม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 552 : ชายหนุ่มชุดแดง...! วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 551 : ฆ่าในกระบวนท่าเดียว! วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
บทที่ 550 : ท้าทายซันเหล่ย! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 549 : อย่าได้ข่มเหงรังแก เด็กน้อยอ่อนแอ..! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 548 : เป็นมันนั่นเอง! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 547 :อานุภาพอันเลิศล้ำ ของโอสถสู่นิพพาน! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 546 : อ๋องเชิ่ง! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 545 : ความโกรธของต้วนหลิงเทียน วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 544 : มือดีหยั่งรู้ธรรมชาติขั้นที่ 2 ตายตก! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 543 : สหายเก่า! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 542 : ฆ่ามันให้ข้า! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 541 : โลหิตหงส์ฟ้าสีชาด เป็นของข้า! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 540 : การต่อสู้ในกรงมรณะของต้วนหลิงเทียน วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 539 : โลหิตลึกลับ...! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 538 : อ๋องน้อย วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 537 : น้ำดับไฟ! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 536 : ความเปลี่ยนแปลง วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 535 : ลานต่อสู้ กรงมรณะ! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 534 : ตัวโง่งมนั่น...ข้าเอง! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 533 : นายน้อยหลัวจ้าน อึ้งกิมกี่! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 532 : เรื่องบังเอิญ ที่ไม่ได้ตั้งใจ.. วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 531 : อันดับที่ 1! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 530 : วิชาปีศาจ สำแดงเดชอีกครา! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 529 : หัวหน้าใหญ่ของกลุ่มโจร! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 528 : อย่างน้อย ก็ 60%... วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 527 : โชคดี! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 526 : ชำระแค้น! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 525 : กลับไปทำภารกิจต่อ..! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 524 : แผนของต้วนหลิงเทียน! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 523 : ต้วนหลิงเทียนถูกจับตัว! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 522 : ฆ่า!! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 521 : หัวหน้าเก้า! วันที่ 25 ตุลาคม 2561
บทที่ 520 : ผลเลี่ยนชวี วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 519 : ทำภารกิจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์...! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 518 : ยอดในยอดศาสตรา! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 517 : หรัวหลงตื่นตะลึง! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 517 : หรัวหลงตื่นตะลึง! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 516 : ปะทะนายน้อยอัคคี! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 515 : หยินจงชะตาขาด! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 514 : หญ้าระลอกหยก วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 513 : สมาคมผู้หลอมศาสตราสาขาหลัก! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 512 : ย้อนรอย! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 511 : อำนาจจิต สะท้านวิญญาณ! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 510 : วิชาปีศาจอันน่าพรั่นพรึงสำแดงเดช! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 509 : ม่านดาบคลุมกาย วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 508 : ธิดาขลุ่ย สื่อเอี้ยน! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 507 : พายุเริ่มตั้งเค้า... วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 506 : เปลวเพลิงระดับ 4 วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 505 : เขาน่ะหรือคือต้วนหลิงเทียน! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 504 : ลงมือเพียงครั้ง รู้เรื่อง! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 503 : ความสามารถในการทำความเข้าใจ ของนายน้อยกระบี่! วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 502 : ไฉจิ้น วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 501 : เสมือนอีกโลกหนึ่ง วันที่ 20 กันยายน 2561
บทที่ 500 : กฏ! วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 499 : พิการ! วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 498 : เหยียบมันเสีย! วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 497 : ม้ามืด! วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 496 : คิดใช้เงินฟาดหัวข้า? วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 495 : ดัชนีวชิระวายุบรรลุขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญ! วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 494 : ดัชนีวชิระวายุ! วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 493 : รูปแบบที่ 5 มังกรอัสนี! วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 492 : ดั่งกาลเหินบิน... วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 491 : จางโฉวหย่งเดือด! วันที่ 28 สิงหาคม 2561
บทที่ 490 : หวังฉงตกอยู่ในอันตราย! วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 489 : ค่าทำขวัญ ปลอบประโลมจิตใจ? วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 488 : โลหิตทะลักไหลจากดวงใจ...! วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 487 : กลับมาเยือนเมืองวายุทมิฬอีกครั้ง! วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 486 : เจ้าของกระบี่หยกคนอื่นๆ! วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 485 : การประลองแข่งขัน 10 ราชวงศ์! วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 484 : จงหลินชะตาขาด! วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 483 : ผู้เชี่ยวชาญอันลึกลับ! วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 482 : ไสหัวไป!! วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 481 : แผนของต้วนหลิงเทียน วันที่ 18 สิงหาคม 2561
บทที่ 480 : เป็นมันที่กระทำตัวเองทั้งสิ้น!! วันที่ 11 สิงหาคม 2561
บทที่ 479 : เสียงที่กังวานจากขอบฟ้าไกล... วันที่ 10 สิงหาคม 2561
บทที่ 478 : ผู้มาเยือนจากแดนไกล... วันที่ 10 สิงหาคม 2561
บทที่ 477 : ต้วนหรูเฟิง วันที่ 10 สิงหาคม 2561
บทที่ 476 : สถานที่ ถูกเปิดเผย! วันที่ 10 สิงหาคม 2561
บทที่ 475 : เชิญจ้าวมาง่าย ส่งจ้าวยากนัก...! วันที่ 10 สิงหาคม 2561
บทที่ 474 : โม่ถู วันที่ 10 สิงหาคม 2561
บทที่ 473 : ตราผนึกมาร! วันที่ 10 สิงหาคม 2561
บทที่ 472 : วิญญาณที่โชคร้ายนัก... วันที่ 10 สิงหาคม 2561
บทที่ 471 : กระดูกของผู้ใดกัน? วันที่ 10 สิงหาคม 2561
บทที่ 470 : ตัวนิ่มสีชาด วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 469 : บึงแห่งความตาย! วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 468 : หลอมปรุงโอสถสู่ธรรมชาติ! วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 467 : ทะลวงผ่าน! วิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่ 7!! วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 466 : ยังคิดว่าข้าหยิ่งอยู่อีกหรือไม่? วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 465 : คุกเข่า! วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 464 : วิชากระบี่ 7 ดาวพื้นฐาน วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 463 : เก๋อหลู่ ผู้แข็งแกร่งที่สุด! วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 462 : ความไม่เป็นธรรมของฮายี วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 461 : จามู่ผู้โอหัง วันที่ 7 สิงหาคม 2561
บทที่ 460 : เข้าวังหลวง วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 459 : ข้าจะไม่เข้าร่วม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 458 : ตกตะลึงกันทั้งจวนเจ้าพระยา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 457 : ข้ากลับมาแล้ว... วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 456 : หวนคืนสู่ อาณาจักรนภาล่อง วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 455 : ความหวัง... วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 454 : โศกนาฏกรรม...ความกล้าหาญและการจากลา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 453 : เปิดฉาก สังหาร! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 452 : เงื่อนไขของต้วนหลิงเทียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 451 : ทรยศ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 450 : อาวุโสพิทักษ์ หมิง,เฉียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 449 : มาพร้อมแรงกดดัน... วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 448 : วิชาปีศาจ? วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 447 : ทักษะวิญญาณ พันมายาลวงตา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 446 : ภัยคุกคาม! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 445 : ความแข็งแกร่งของนายน้อยกู่ฉิน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 444 : นัดหมาย 2 ปี! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 443 : มันเป็นของปลอม! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 442 : นิกายกระบี่ 7 ดาว...ข้ากลับมาแล้ว!! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 441 : สี่เดือนต่อมา... วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 440 : ออกจากค่ายกล! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 439 : ตราประทับจิต วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 438 : รอยประทับประหลาด วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 437 : การโจมตีด้วยพลังวิญญาณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 436 : ต้นตอขุมพลังวิญญาณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 435 : อีกครึ่งชั่วโมง... วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 434 : สยบ ด้วยพลังอำนาจ! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที 433 : ช้า...เชื่องช้าเกินไป วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 432 : ผู้ใดสอนผู้ใดกันแน่? วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 431 : สระชำระจิต! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 431 : สระชำระจิต! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 430 : ขอขมา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 429 : ร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 428 : เฟิ่งเทียนหวู่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 427 : เฟิ่งหวู่เต้า วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 426 : พิรุณบุปผาพร่างพราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 425 : ข้าไม่แต่งกับเจ้าได้หรือเปล่า? วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 424 : ข้อห้าม! วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 423 : ความขัดแย้ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 422 : อาณาจักรศิลาทมิฬ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 421 : เพิ่มพูนความแข็งแกร่ง 42% วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 412 : เพราะข้า! แข็งแกร่งกว่ามัน!! วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 บทที่ 420 : คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นชำระไขกระดูก ถือกำเนิด! วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
บทที่ 419 : จิ้งจอกเฒ่า เจ้าเล่ห์! วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
บทที่ 418 : ผู้เชี่ยวชาญ หลอมรวมธรรมชาติ! วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 บทที่ 417 : สตรีชุดขาว วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
บทที่ 416 : ลูกพี่ลูกน้อง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
บทที่ 415 : ต้วนหลิงเทียน ลงมือ! วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
บทที่ 414 : กลุ่มโจรคุ้มคลั่ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
บทที่ 413 : งานคุ้มกันขบวนพ่อค้า วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
บทที่ 411 : อาวุโสฟงผิง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 บทที่ 410 : คราวเคราะห์ของจ้าวเหล่ย วันที่ 23 มิถุนายน 2561
บทที่ 409 : 2 ทางเลือก! วันที่ 23 มิถุนายน 2561
บทที่ 408 : หอการค้ากู่เหอ วันที่ 23 มิถุนายน 2561
บทที่ 407 : ไปเล่นที่อื่นก่อน ไป!! วันที่ 23 มิถุนายน 2561
 บทที่ 406 : ครึ่งก้าวพลังสายฟ้าขั้นสูง! วันที่ 23 มิถุนายน 2561
บทที่ 405 : หนูตัวน้อยนิด ใยดุร้ายนักเล่า!! วันที่ 23 มิถุนายน 2561
 บทที่ 404 : ผู้หลอมศาสตราระดับ 6! วันที่ 23 มิถุนายน 2561
 บทที่ 403 : เจ้าตัวชั่วร้าย! วันที่ 23 มิถุนายน 2561
บทที่ 402 : เผชิญหน้ากับทัณฑ์สวรรค์ของเสี่ยวจิน! วันที่ 23 มิถุนายน 2561
บทที่ 401 : พุ่งทะยานสู่ฟ้า วันที่ 23 มิถุนายน 2561
บทที่ 400 : พรสวรรค์ของโม่อี้ วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 399 : มาเยือนคอกม้า..? วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 398 : ทรยศ วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 397 : มอบโอสถแรกกำเนิดลี้ลับเป็นของขวัญ? วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 396 : ผู้ชนะอันดับ 1 ในการประลองแข่งขัน วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 395 : ตัดสินกันใน 1 กระบวนท่าเถอะ!! วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 394 : ความเร็วของต้วนหลิงเทียน! วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 393 : พลัง ที่แท้จริง!! วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 392 : เมล็ดพันธ์พลังมีด วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 391 : นายน้อยคมมีดลงมือ วันที่ 17 มิถุนายน 2561
บทที่ 390 : ต้วนหลิงเทียนจองหอง? วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 389 : พิชิตชัยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าอีกครา! วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 388 : เหวี่ยงกระบี่ฟาดฟาดพลองเหล็ก? วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 387 : ข้ามหน้าข้ามตา! วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 386 : โอสถแรกกำเนิดลี้ลับ! วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 385 : บดขยี้! วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 384 : นำพาทุกคนตกตะลึง! วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 383 : ตำนานไร้พ่าย วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 382 : อุ่นเครื่อง วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 381 : นายน้อยกระบี่ที่แสนประหลาด วันที่ 9 มิถุนายน 2561
บทที่ 380 : นิกายบัวปีศาจคมมีด วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 379 : อาวุโส เผิง! วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 378 : ผลปี้หยวน วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 377 : หยั่งรู้ฉับพลัน พลังลม! วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 376 : แก่นกำเนิดแตกสลาย ปรากฏวิญญาณแรกกำเนิด ! วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 375 : การประลองแข่งขัน วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 374 : ความเปลี่ยนแปลงของเสี่ยวจิน วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 373 : นัดหมาย 2 ปี! วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 372 : นายน้อย กู่ฉิน! วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 371 : สัตว์อสูรปีศาจ  วูเผิง วันที่ 2 มิถุนายน 2561
บทที่ 370 : สาเหตุของเรื่องทั้งหมด วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 369 : ล่วงรู้ทุกอย่างดี วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 368 : หลิ่งหู จิ่นหง วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 367 : ผลไม้วิญญาณ อันร้ายกาจ! วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 366 : 100,000,000 เหรียญทอง วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 365 : รูปแบบที่ 4 มังกรปีกวายุ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 364 : เบื้องหลังของจ้าวหลิน... วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 363 : หลิ่วชีเกอ...ตาย! วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 362 : ต่ำกว่าวิญญาณแรกก่อตั้งไม่แพ้ใคร วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 361 : เงื่อนไขของต้วนหลิงเทียน! วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บทที่ 360 : ฟ่านเจี้ยนผู้ไร้ยางอาย! วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 359 : ย่อยยับ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 358 : ความตายของฉีลี่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 357 : ตาข่ายฟ้า... วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 356 : ระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่ 9! วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 355 : โอสถชุบชีวิต!! วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 354 : จุดจบของเฒ่าชรา วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 353 : แนวคิด ดิน ระดับที่ 3! วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 352 : ทัณฑ์สวรรค์เก้า-เก้า วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 351 : ผู้เชี่ยวชาญ ระดับหยั่งรู้ธรรมชาติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
บทที่ 350 : ชายแก่หนังเหี่ยว! วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 349 : ความแข็งแกร่งของ มังกรโบราณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 348 : ยอดเขาเดียวดาย วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 347 : จับผู้คนโยนออกนอกร้าน! วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 346 : จางโฉวหย่ง วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 345 : ผู้ดูแลที่งดงามนัก! วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 344 : เมืองโบราณชั่วนิรันดร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 343 : ตัดรากถอนโคน วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 342 : ดินแดนรอบนอก วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 341 : หลิ่วชีเกอ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
บทที่ 340 : ความผิดหวังของอู๋เต้า วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 339 : ปีศาจ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 338 : อู๋หย่งเฉียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 337 : วานรโหดยอมจำนน! วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 336 : ความแข็งแกร่งของต้วนหลิงเทียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 335 : ถึงตาต้วนหลิงเทียน... วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 334 : มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้ารึ? วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 333 : สิบลมหายใจ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 332 : การทดสอบที่น่ากลัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 331 : ทุกวาจาช่างเสียดแทงจิตใจนัก!! วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
บทที่ 330 : การทดสอบศิษย์สายใน! วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 329 : โอสถกวาดจิตพิสุทธิ์ระดับ 7! วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 328 : ฟ่านเจี้ยน วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 327 : ชิงหนู วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 326 : วิชา กระบี่แดนใต้ วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 325 : อู๋เต้าผู้หยิ่งยโส วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 324 : ต้วนหลิงเทียน เนื้อหอม?? วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 323 : รัตติกาลไร้น้ำตา วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 322 : คำเชิญจากเจิ้งฝาน วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 321 : จิตสังหารอันไร้สิ้นสุด วันที่ 28 เมษายน 2561
บทที่ 320 : ความขัดแย้งบนสะพานโซ่ วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 319 : คำเชื้อเชิญจากปรมาจารย์ขุนเขา วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 318 : อี้เสี่ยวเป่ย วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 317 : ระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่ 7! วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 316 : การตัดสินใจ ที่ยากลำบาก... วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 315 : หานเฉวี่ยไน่ วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 314 : เด็กสาวตัวน้อยในชุดสีเหลืองสดใส วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 313 : ภาพสุดท้าย วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 312 : ปีศาจ! วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 311 : วิชาดาบ 9 - 9 วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 310 : ฉีฮ่าวผู้เอาแต่ใจ! วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 309 : สู้ให้มันสมใจอยาก!! วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 308 : ฉลากหมายเลข 1 วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 307 : ผลกำเนิดลี้ลับ วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 306 : ขี้ขลาด!! วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 305 : หูเฉวี่ยฟง วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 304 : ผู้ชนะ วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 303 : การประลอง ที่เดิมพันด้วยชีวิต!! วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 302 : ความก้าวหน้า วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 301 : เวทีประลองที่ 7 วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 300 : การประลองศิษย์สายนอก วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 299 : 3 เดือนต่อมา วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 298 : ศิษย์สายนอกที่แข็งแกร่งที่สุด วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 297 : กลับไปขุนเขาเหยากวงอีกครั้ง วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 296 : ฉีฮ่าว วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 295 : สมบัติอันยิ่งใหญ่ใน ดินแดนรอบนอก วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 294 : ความก้าวหน้าของพลังสั่นสะเทือน วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 293 : ความโลภของจ้าวหลิน วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 292 : ทะลวงผ่าน วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 291 : จุดจบของเช่าอิง วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 290 : ปะทะเช่าอิง วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 289 : ก่อเรื่องในขุนเขาเทียนจี วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 288 : ความกังวลอันร้อนรุ่ม! วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 287 : เจ้ากล้าหรือไม่? วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 286 : อสรพิษน้อยหายไป! วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 285 : หนึ่งกระบวนท่า วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 284 : บนเวทีประลองเป็นตาย วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 283 : ความต้องการของต้วนหลิงเทียน! วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 282 : คำท้าประลองเป็นตาย วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 281 : ความสงสัยของจ้าวหลิน วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 280 : รังควาญดั่งภูตผี วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 279 : ความในใจของจ้าวหลิน... วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 278 : กลับนิกายกระบี่ 7 ดาว วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 277 : เช่าเฟยวิงวอนร้องขอเมตตา วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 276 : ความแข็งแกร่งของต้วนหลิงเทียน วันที่ 18 เมษายน 2561
บทที่ 275 : เสือดาวอำมหิต วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 274 : การขัดขวางของเช่าเฟย วันที่ 26 มีนาคม 2561
 บทที่ 273 : เช่าเฟย ตัวสารเลวชั่วช้า วันที่ 26 มีนาคม 2561
 บทที่ 272 : ทีมเล็กๆ วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 271 : จ้าวหลินแตกตื่น! วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 270 : พลังสั่นสะเทือน! วันที่ 26 มีนาคม 2561
 บทที่ 269 : ปรมาจารย์แห่งขุนเขาเหยากวง วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 268 : อาวุโสไป่ วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 267 : แย่งชิงสถานที่บ่มเพาะ วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 266 : สตรีแล้วจะอย่างไร? วันที่ 26 มีนาคม 2561
 บทที่ 265 : ระเบิดโทสะ วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 264 : ราวกับเกิดใหม่ วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 263 : นมผา 10,000 ปี! วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 262 : ความลับที่หน้าผา วันที่ 26 มีนาคม 2561
บทที่ 261 : กฏแห่งป่า วันที่ 26 มีนาคม 2561
ตอนที่ 259 : การทดสอบคัดเลือกศิษย์สายนอก วันที่ 21 มีนาคม 2561
ตอนที่ 260 : ขุนเขา เทียนเฉวียน วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 258 : นิกายกระบี่ 7 ดาว วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 257 : เซี่ยโต้ว วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 256 : พวกกลับกลอก วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 255 : เมืองไผ่ดำ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 254 : เบื้องหลังของ เซี่ยกวง วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 253 : ไอ้บัดซบนี่...มันต้องตาย! วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 252 : รายการสุดท้ายของการประมูล...รวมหัวสมคบคิด! วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 251 : รายการสุดท้ายของการประมูล... วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 250 : หนูสวรรค์เนตรหยก! วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 249 : หนูลึกลับสีทอง! วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 248 : อาคมเพลิงผลาญ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 247 : ตื่นตะลึงแทบหัวใจวายแล้ว! วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 246 : โอสถเร่งพลังกำเนิด วันที่ 20 มีนาคม 2561
ตอนที่ 245 : เมืองวายุทมิฬ วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 244 : มังกรครองภพ! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 243 : เลิกเขม่น หันมา ปรองดอง! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 242 : ไร้ก้นบึ้ง! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 241 : หน้ากากอสูรปรากฏตัวอีกครั้ง! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 240 : ความในใจของเซี่ยวหลัน วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 239 : บุรุษที่ยอดเยี่ยม! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 238 : อัตลักษณ์เปิดเผย! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 237 : ไร้ปรานี! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 236 : ครึ่งชั่วโมง! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 235 : การเดิมพันเริ่มต้นขึ้น! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 234 : การประลองหลอมสร้าง เดิมพันด้วยชีวิต! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 233 : แกว่งเท้าหาเสี้ยน! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 232 : พบแล้ว! วันที่ 12 มีนาคม 2561
ตอนที่ 231 : แข่งขันหลอมอาวุธ โดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน! วันที่ 12 มีนาคม 2561
บทที่ 230 : กลับบ้านเกิด! วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 229 : ลมหายใจสุดท้ายขององค์ราชามรรตัย! วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 228 : ปะทะเดือด หน้าบัลลังก์! วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 227 : องค์ราชามรรตัยฉู่ วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 226 : แผนของต้วนหลิงเทียน วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 225 : โอสถกวาดจิตพิสุทธิ์ระดับ 8! วันที่ 1 มีนาคม 2561
 บทที่ 224 : ครึ่งก้าวธรรมชาติ ชวีอวิ๋น! วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 223 : ลี่ชิง?? วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 222 : เป่ยซัน วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 221 : ชวีลู่ นี้สมควรตาย! วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 220 : ความตายของชวีลู่! วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 219 : รูปแบบนาคาพิโรธ วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 218 : ข่มขู่องค์ราชา! วันที่ 1 มีนาคม 2561
บทที่ 217 : องครักษ์เสื้อแพร! วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 216 :  องค์ราชาเรียกเข้าเฝ้า วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 215 : หวนคืนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมชัยชนะ!! วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 214 : กวาดล้างจนราบเป็นหน้ากลอง!! วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 213 : สุราวานรจักรพรรดิ! วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 212 : ได้รับความเคารพนับถือจากวานรศิลา! วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 211 : สัตว์อสูรปีศาจ ราชาวานร!! วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 210 : การค้นพบของต้วนหลิงเทียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 209 : ความสิ้นหวังของกู้เชวียน!! วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 208 : เพียบพร้อมทั้งภูมิปัญญาและความกล้าหาญ! วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 207 : ความเกรี้ยวกราดของผู้คน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 206 : ไปกันเถอะ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 205 : ผิดปกติอย่างถึงขีดสุด!! วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
บทที่ 204 หาที่ตาย! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 203 วิกฤต? วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 202 ออกเดินทาง วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 201 ก่อนออกเดินทาง วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 200 กู้เชวียน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 199 ความตายของซูหนัน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 198 3 ที่! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 197 มาอย่างยิ่งใหญ่! กลับไปอย่างหงอยเหงา! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 196 ความเคลื่อนไหวภายในเมือง วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 195 ทำลายจุดตันเถียนอีกครั้ง! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 194 ผู้สนับสนุนถงลี่! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 193 คลื่นใต้น้ำเริ่มก่อตัวอย่างลับๆ! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 192 หวนคืนตระกูล กราบกรานบรรพชน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 191 ถงลี่นังแพศยาสารเลว วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 190 พานพบศัตรูโดยบังเอิญ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 189 โอสถสู่ธรรมชาติ! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 188 ห้วงเวลาเป็นตาย วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 187 แสร้งเป็นเหยื่ออ่อนแอ? วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 186 ค้นหาผู้บงการหลังฉาก! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 185 5 พยัคฆ์สีชาดแห่งเมืองหลวง! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 184 18 ปี กำเนิดแก่นแท้ ?? วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 183 อดีตอัจฉริยะอันดับ 1 วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 182 พวกเจ้าอย่าได้อิจฉาข้าล่ะ! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 181 ความฝันของต้วนหลิงเทียน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 180 เดือดดาลราวพายุกระหน่ำ! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 179 การค้าครั้งใหญ่อีกแล้ว.. วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 178 ต่ำกว่ากำเนิดแก่นแท้ ไม่แพ้ใคร วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 177 สร้างปัญหาใหญ่หลวง วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 176 สองแม่ทัพ! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 175 ย้อนรอย! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 174 การตัดสินใจของซูหลี่ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 173 โทสะของรองผู้อำนวยการ! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 172 โอสถระงับกำเนิด!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 171 อสรพิษน้อย ทะลวงผ่าน! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 170 ตระกูลซู วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 169 ตันเถียนถูกทำลาย!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 168 ซูถง วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 167 องค์ชาย 3 คิดสอบสวนข้างั้นหรือ? วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 166 กำไรมหาศาล!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 165 คนเราควรรู้ขีดจำกัดตัวเอง! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 164 ศัตรูร่วมของผู้คน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 163 องค์หญิงปี้เหยา วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 162 หัวใจที่เด็ดเดี่ยว วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 161 คำเชิญจากจวนเจ้าพระยาเรืองฤทธิ์ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 160 สกัดโลหิตเพื่อหลอมกลั่นโอสถ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 159 โอสถ โลหิตมังกร วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 158 ตระกูลต้วน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 157 วาระสุดท้ายของต้วนหลิงซิ่ง!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 156 ระดับก่อกำเนิดขั้นที่ 9 เท่าเทียมกัน! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 155 รับคำท้า! การประลองเป็นตาย!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 154 พานพบศัตรู วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 153 อาคมจารึก กร่อนกระดูก วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 152 ใบหน้าบวมเหมือนหมูอีกครั้ง! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 151 ตัวตนที่แท้จริงของผู้ฝึกยุทธ์ระดับธรรมชาติ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 150 พลังวิญญาณทะลวงไปอีกขั้น!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 149 ยอมรับคำท้าของซูหลี่ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 148 รุ่นพี่เช่นนั้นรึ! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 147 ซือหม่า ฉางฟง! แห่งดาวกุนซือ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 146 พร้อมหน้าสหายเก่า วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 145 เริ่มต้นปีการศึกษาด้วย ทางเลือก! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 144 เจ้าพระยา วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 143 นี่เหวี่ย ,นี่เฝิน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 142 พระยาเรืองฤทธิ์ แห่งจวนเจ้าพระยา วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 141 วางเหยื่อล่อครั้งใหญ่ เงินเดิมพันมหาศาล! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 140 ผู้หลอมโอสถอัจฉริยะ? วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 139 ภัยร้ายจ่อประชิด วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 138 อสรพิษตัวน้อย ที่น่าสะพรึง!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 137 ภัยร้ายคืบคลาน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 136 ทาบทามชิ่งหรู วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 135 ลูกพี่ลูกน้อง ต้วนหลิงซิ่ง? วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 134 ข้าจะสั่งสอนเจ้า! แทนบิดามารดาของเจ้าเอง! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 133 สตรีชุดแดง วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 132 ข้าต้วนหลิงเทียน รังเกียจนัก!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 131 ความสิ้นหวังถึงขีดสุด วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 130 เถียนกวงอัปโชค วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 129 ราคาที่ต้องจ่ายมันสูงนัก!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 128 นายน้อยตระกูลเถียน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 127 เค้าลางพายุ ปรากฏ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 126 ตระกูลหยู วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 125 เฉินเม่ยเอ๋อ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 124 ละเลงเลือด ตระกูลฟาง!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 123 หลิงเทียนเกรี้ยวกราด!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 122 กลับบ้าน! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 121 ต้วนหลิงเทียน อหังการ!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 120 คำสั่งเสีย! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 119 ฉงเฉวียน วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 118 ปรสิตกลืนกำเนิด!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 117 วิธีการเลิศล้ำของต้วนหลิงเทียน!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 116 ภารกิจยากนิดหน่อยบิดาเจ้า นี่มันยากบัดซบแล้ว!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 115 การทดสอบรอบสุดท้าย วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 114 เติ้งหยุนไห่ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 113 ฆ่าอย่างไร้ปราณี! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 112 ต้วนหลิงเทียนระเบิดโทสะ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 111 ความโกรธเกรี้ยวของหยูหง วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 110 ฝูงสัตว์ดุร้ายถาโถม!! วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 109 นับเป็นการค้าที่ขาดทุนนัก วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 108 ความละโมบบังเกิด วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 107 กึ่งหลับกึ่งตื่น วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 106 การปั่นไม้เพื่อจุดไฟ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 105 เจ้ากล้าพนันกับข้าหรือไม่เล่า? วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 104 ค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะเริ่มต้นขึ้น วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 103 รวมหัวกันวางแผนร้าย วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 102 ซูหลี่ วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 101 ช่างโหดร้ายนัก วันที่ 29 มกราคม 2561
บทที่ 100 การทดสอบที่ถึงตาย วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 99 หยูเซี่ยง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 98 โชคชะตา... วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 97 เพียงแค่สะบัดแขนก็เหลือเฟือ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 96 ความงดงามที่อยู่ในกำมือ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 95 เกิดมาเพื่อเป็นมือสังหาร วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 94 สมบัติของราชันย์กระบี่ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 93 สามเดือนต่อมา วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 92 กลุ่มการค้าทิวลิปม่วง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 91 ฝ่ามือพิชิตมังกร วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 90 การจากไปของลี่ชิง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 89 บุตรชายของผู้ว่าการมณฑล วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 88 ร้อนรนจนแทบคลั่ง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 87 ลี่เต๋อ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 86 ตระกูลลี่ตกตะลึง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 85 ปลาที่เล็ดรอดไปจากแห วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 84 อาคมจารึก ปราการคริสตัล วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 83 ผู้หลอมศาสตราระดับ 8 วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 82 เงายมทูต วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 81 พลังจิต จากจิตวิญญาณ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 80 วิชา เซียนอสูรสะคราญ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 79 ลี่ไท่ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 78 ความตื่นตระหนกของซื่อโหม่ว วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 77 สมาคมผู้หลอมโอสถ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 76 ค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 75 ความแข็งแกร่งระดับ ช้างแมมมอธโบราณ 4 ตัว วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 74 การประลองช่วงชิงอันดับ 1 วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 73 ข้าจะตัดนิ้วเจ้า!! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 72 ฝ่ามือเอกะ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 71 หลิงเทียนออกโรง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 70 เมิ่งฉวน วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 69 รางวัลไม่น้อยเลยทีเดียว!! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 68 เซี่ยวหลัน วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 67 เซี่ยวหยู วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 66 งานชุมนุมมังกรซ่อน วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 65 ความมั่นใจในตนเอง ที่มากล้น วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 64 ตัวตนที่น่าพรั่นพรึ่ง ระดับ วิญญาณแรกก่อตั้ง!! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 63 งูน้อย ตกอยู่ในอันตราย! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 62 โอสถ ประสานก่อกำเนิด วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 61 10 อันดับ ของการประลองครั้งนี้ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 60 คลื่นเสียงที่บีบอัดจากพลังงานต้นกำเนิด ที่ส่งตรงมาถึง! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 59 สถานการณ์เฉียดตาย วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 58 ความงามที่เย้ายวนใจ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 57 ปะทะเดือด ลี่ซ่ง!! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 56 ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 55 ความแข็งแกร่งของเค่อเอ๋อ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 54 ชนะรวด!! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 53 เป้าหมาย คือการชนะเลิศ!! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 52 ลูกงูน้อย ที่ดูแตกต่างกัน วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 51 ความก้าวหน้า วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 50 ข้าจะเอามันมาให้ได้ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 49 เหรียญเงิน 200,000 เหรียญ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 48 เฒ่าประมง...ได้กำไรแต่เพียงผู้เดียว วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 47 ลี่ซ่ง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 46 ป่าหมอกมรณะ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 45 รอยกระบี่ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 44 การต่อสู้ที่ดุเดือด วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 43 หลิงฉี วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 42 สัตว์ประหลาด วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 41 ลี่ฉีฉี วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 40 พลังเคลื่อนย้ายจักรวาล !! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 39 บ้านนอก วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 38 หมัดพยัคฆ์คำรน? หมัดทะลวงร่าง? วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 37 เมืองออโรร่า วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 36 พิธีเฉลิมวัย วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 35 นักหลอมโอสถระดับ 8 วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 34 ความกระหายในการฆ่า!! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 33 ต้วนหลิงซิง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 32 ลี่คุนชะตาขาด วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 31 สังหารเจ้า อาศัยเพียงหนึ่งกระบี่!! วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 30 การปะทะคารมที่ดุเดือด วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 29 การตัดสินใจที่เด็ดขาด วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 28 ครึ่งเดือนหลังจากนั้น วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 27 เจ้าไม่ต้องมาแก้ตัว!! วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 26 จารึกอาคมเพลิงอัสนี วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 25 ไขมันน้อย วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 24 กระบี่อ่อนสะเก็ดดาวตกม่วง วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 23 ระดับบ่มเพาะร่างกายขั้นที่ 5! วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 22 โอสถเพลิงอัสนี วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 21 ข้าคือ ต้วนหลิงเทียน!! วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 20 จู่โจมเพียงครั้ง...ถึงกับหลั่งโลหิต วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 19 สตรีที่ดื้อรั้น วันที่ 27 มกราคม 2561
ตอนที่ 18 ความก้าวหน้า วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 17 ข้าจะให้เจ้าชดใช้ด้วยชีวิตในอีกสามเดือน! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 16 ต่อว่าที่ลงมือ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 15 นักปรุงยาขั้นราชวงศระดับเจ็ด? วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 14 เหล็กอุกกาบาตสีม่วง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 13 ความมหัศจรรย์ของโลกและการแสดงที่ยอดเยี่ยม วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 12 สถานการณ์พลิกกลับ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 11 หนึ่งพันเหรียญเงินในแต่ละครั้ง วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 10 การพนัน! วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 9 ทักษะดาบเหมันต์ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 8 เด็กสาวเค่อเอ่อ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 7 การต่อสู้ของผู้มีอำนาจ ที่เหนือกว่า วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 6 ทักษะการจารึก วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 5 นักสู้อัจฉริยะ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 4 หมัดพสุธา วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 3 ทักษะการต่อสู้เก้ามังกร วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 2 ความแข็งแกร่งของแมมมอธโบราณ วันที่ 27 มกราคม 2561
บทที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญอาวุธ - หลิงเทียน วันที่ 27 มกราคม 2561Copyright © 2017 amnovel.com All rights reserved.