Tales of Herding Gods
จำนวนตอน 100 ตอน
รายละเอียดชื่อตอน วันที่ลง
Chapter 100: การสร้างทั้งเจ็ด วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 99: เส้นทางของเซียน วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 98: เส้นทางน้ำลับ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 97: เสียงร้องในน้ำ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 96: ดาบสร้างภูเขาและแม่น้ำ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 95: ดาบ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 94: วาดตามังกร วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 93: ทักษะมือสวรรค์ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 92: บททดสอบ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 91: ผู้พิทักษ์ดวงจันทร์ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 90: ดาบฆ่าปิศาจ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 89: ดาบปะทะกลุ่มปิศาจสวรรค์ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 88: กลุ่มปิศาจสวรรค์ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 87: กับดัก วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 86: ดินแดนแห่งความตาย วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 85: เรืออันโดดเดี่ยวในทะเลหมอก วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 84: ความไม่ชอบมาพากลในความมืด วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 83: อาวุธที่ร้ายกาจ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 82: ฉินของฉินมู่ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 81: ดินแดนมืดมิด วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 80: ผู้พิทักษ์ดวงอาทิตย์ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 79: ผู้คุมดวงอาทิตย์ของดินแดนหายนะ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 78: เรืออาทิตย์ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 77: เจ้าชายภาพสวรรค์ วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 76: กองทัพของเสือและหมาป่า วันที่ 16 มกราคม 2562
Chapter 75: สมบัติของ ฉินมู่ วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 74: เปลี่ยนเจ้าเมือง วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 73: การลอบฆ่าที่ถนนจัดงาน วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 72: ฆ่าลูกเขาเพื่อจ่ายหนี้ วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 71:ให้ข้าฆ่าใครสักคน วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 70: ปิศาจและสัตว์ประหลาด วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 69: สวยงามและสง่า วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 68: การต่อสู้ในตรอก วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 67: เมืองที่ไม่เคยหลับไหล วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 66: บูชาเทพแม่น้ำ วันที่ 9 ธันวาคม 2561
Chapter 65: กลิ่นหอมของต้นพีโอนี วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 64: สร้างคลื่นยักษ์ด้วยไม้เท้า วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 63: X, A, H วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 62: ทำลายความดีของเจ้า วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 61: คลื่นน้ำแข็ง วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 60: นายน้อยที่เจ็ดและนายพลฉิน วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 59: การตื่นครั้งที่สาม วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 58: นายน้อยแห่งนิกาย วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 57: ผู้พิทักษ์แห่งซ่อง วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 56: การแทง วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 55: ทักษะดาบอันดับหนึ่งของโลก วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 54: 360 ห้อง วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 53: การแสดงให้เห็นถึงพลัง วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 52: ขาย วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 51: นายหญิงแห่งนิกาย วันที่ 15 กันยายน 2561
Chapter 50: ปิศาจจิ้งจอกตัวน้อย วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 49: ใจอันผุดผ่อง วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 48: วิญญาณมังกร วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 47: คนที่สาม วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 46: มังกร ! วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 45: ปราสาทมังกรสายน้ำ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 44: พาเทียซแห่งนิกายปิศาจสวรรค์ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 43: ปิศาจที่มุ่งหน้ากลับบ้าน วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 42: นักฆ่ายามค่ำคืน วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 41: ผลักมีด วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Chapter 40: กระแสลม วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Chapter 39: แสงอาทิตย์วิญญาณหยางในฟากฟ้า วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Chapter 38: มหายานยูไล วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Chapter 37: ดังะจนคนหูหนวกยังได้ยิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Chapter 36: อารามสายฟ้า วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Chapter 35: งานวัด วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Chapter 34: วัดย่า วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Chapter 33: ลูกปรายดาบ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Chapter 32: การได้เจอกับหอกเทพ วันที่ 23 มิถุนายน 2561
Chapter 31: ทักษะดาบแม่น้ำหลี่ วันที่ 23 มิถุนายน 2561
Chapter 30: การแก้แค้น วันที่ 23 มิถุนายน 2561
Chapter 29: การโกง วันที่ 23 มิถุนายน 2561
Chapter 28: เงาบนกำแพง วันที่ 23 มิถุนายน 2561
Chapter 27: ทักษะระดับแก่นวิญญาณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561
Chapter 26: แขนที่แข็งแกร่ง วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
Chapter 25: การตื่นครั้งที่สอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
Chapter 24: ทำลายเทพในใจ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
Chapter 23: การไม่เคารพเทพ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
Chapter 22: ความลับของรูปปั้นหิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
Chapter 21: พลังของยา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
Chapter 20: แก่นวิญญาณรูปร่างมนุษย์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Chapter 19: ร่างราชันย์ที่ตื่นขึ้นมา วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Chapter 18: เด็กปีศาจ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Chapter 17: ทลายกำแพงแก่นวิญญาณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Chapter 16: สาวน้อยในวัด วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Chapter 15: เดินบนผิวน้ำ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Chapter 14: พลังฉีในการกลั่นกรองร่างกาย วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Chapter 13: อัดจนตาย วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Chapter 12: ทักษะต่อสู้ที่หาที่เปรียบมิได้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 11: ทลายกำแพง วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 10:การรุกรานของความมืดมิด วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 9: โครงกระดูก วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 8: ผิวหนังของย่าซี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 7: กำแพงแก่นวิญญาณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 6: ตาย ! วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 5: ผู้อาวุโสทั้งห้าของแม่น้ำหลี่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 4: ทักษะปิศาจสวรรค์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 3: ทักษะสวรรค์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 2: เลือดวิญญาณของสัตว์ทั้งสี่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
Chapter 1: อย่าออกไปข้างนอกในตอนที่มืด วันที่ 19 พฤษภาคม 2561Copyright © 2017 amnovel.com All rights reserved.