เทพอสนีบาต God of Thunder
จำนวนตอน 60 ตอน
รายละเอียดชื่อตอน วันที่ลง
บทที่ 60 – ความสงสัย ช่วงแปลาย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 59 – ความสงสัย ช่วงต้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 58 – ปราการดาวฤกษ์ ช่วงปลาย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 57 – ปราการดาวฤกษ์ ช่วงต้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 56 - นองเลือด ช่วงปลาย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 55 - นองเลือด ช่วงต้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 54 – แผนการของ จิน ต้าผาง ช่วงปลาย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 53 – แผนการของ จิน ต้าผาง ช่วงต้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 52 - เมืองชายแดน ม่อจิ้ง ช่วงปลาย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 51 - เมืองชายแดนม่อจิ้ง!! ช่วงต้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บทที่ 50 – โจรทะเลทรายผู้น่าสงสาร ช่วงปลาย วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 49 – โจรทะเลทรายผู้น่าสงสาร ช่วงต้น วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 48 - คาราวานสินค้ามันตรา ช่วงต้น วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 47 - คาราวานสินค้ามันตรา ช่วงต้น วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 46 – มิติพลังเคลื่อนโบราณ ช่วงปลาย วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 45 – มิติพลังเคลื่อนโบราณ ช่วงต้น วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 44 - ผลของความสูญเสีย ช่วงปลาย วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 43 - ผลของความสูญเสีย ช่วงต้น วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 42 - ความพิโรธที่ประทุขึ้นของอัน ซือฉี ช่วงปลาย วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 41 - ความพิโรธที่ปะทุขึ้นของ อัน ซือฉี ช่วงต้น วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
บทที่ 40 – ความต้องการสังหาร ช่วงปลาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 39 – ความต้องการสังหาร ช่วงต้น วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 38 - บูรพาแดง ช่วงปลาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 37 - บูรพาแดง ช่วงต้น วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 36 - ความหวาดกลัว ช่วงปลาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 35 - ความหวาดกลัว ช่วงต้น วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 34 – กลับบ้าน ช่วงปลาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 33 – กลับบ้าน ช่วงต้น วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 32 - ตราประทับสายฟ้ารูปแบบใหม่ ช่วงปลาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 31 - ตราประทับสายฟ้ารูปแบบใหม่!! ช่วงต้น วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
บทที่ 30 – การโจมตี และการป้องกัน ช่วงปลาย วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 30 – การโจมตี และการป้องกัน ช่วงปลาย วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 29 – การโจมตี และป้องกัน ช่วงต้น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 28 – พายุหิมะกรรโชก ช่วงปลาย วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 27 – พายุหิมะกรรโชก ช่วงต้น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 25 - ผลที่ได้รับ ช่วงต้น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 24 - หายนะจากพยัคฆ์ทมิฬ ช่วงปลาย วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 23 - หายนะจากพยัคฆ์ทมิฬ ช่วงต้น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 22 - นักล่าผู้ป่าเถื่อน ช่วงปลาย วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 21 - นักล่าผู้ป่าเถื่อน ช่วงต้น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 20 – คัมภีร์หนังงูหลามดาว ช่วงปลาย วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 19 – คัมภีร์หนังงูหลามดาว ช่วงต้น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
บทที่ 18 – ความลับของการถูกฟ้าผ่า ช่วงปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 17 – ความลับของการถูกฟ้าผ่า ช่วงต้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 16 – บาดแผลที่ได้รับ ช่วงปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 15 – บาดแผลที่ได้รับ ช่วงต้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 14 - จุดเดือด ช่วงปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 13 - จุดเดือด ช่วงต้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 12 - ลอบโจมตี ช่วงปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 11 - ลอบโจมตี ช่วงต้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 10 - สภาพของปราการผาพยัคฆ์ ช่วงปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 9 - สภาพของปราการผาพยัคฆ์ ช่วงต้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 8 - หนทางนักล่า ช่วงปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 7 - หนทางนักล่า ช่วงต้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 6 – ระเบิดสายฟ้า ช่วงปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 5 – ระเบิดเคลื่อนสายฟ้า ช่วงต้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 4 – พลังเคลื่อนสายฟ้า ช่วงปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 3 – พลังเคลื่อนสายฟ้า ช่วงแรก วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 2 – ตราประทับสายฟ้า ช่วงปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
บทที่ 1 - ตราประทับสายฟ้า ช่วงแรก วันที่ 15 กรกฎาคม 2561Copyright © 2017 amnovel.com All rights reserved.