Warlock Apprentice


 จำนวนตอน : 870 ตอน

 ยอดอ่าน : 40,605

 ผู้แปล : jakoduki2527

รีวิวผู้อ่าน

Jaruwan
734 วันที่แล้ว

มันไม่มีบทนำให้อ่านก่อน มันไม่สามารถตัดสินใจได้ เพราะไม่รู้ว่าเรื่องราวมันประมาณไหน เพิ่มตัวอย่างคำอธิบายแนวเรื่องด้วยค่ะ


  แสดงความคิดเห็น