The Alchemist God ทะลุมิติเทพศาสตรา


 จำนวนตอน : 246 ตอน

 ยอดอ่าน : 3,995

 ผู้แปล : nuttyisis

ตอนที่:

EP.00 บทนำ
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:37
EP.01 ราชันย์ปีศาจเจ็ดประทีป 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:38
EP.02 ราชันย์ปีศาจเจ็ดประทีป 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:48
EP.03 โฉมงามฉู่เหยา 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:48
EP.04 โฉมงามฉู่เหยา 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:55
EP.05 ดอกสาลี่เหล็ก 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:56
EP.06 ดอกสาลี่เหล็ก 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:57
EP.07 ข้าปรุงแต่โอสถระดับหนึ่ง! 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:57
EP.08 ข้าปรุงแต่โอสถระดับหนึ่ง! 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:58
EP.09 ต้นเหล็กทมิฬอายุ 121 ปี 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:58
EP.10 ต้นเหล็กทมิฬอายุ 121 ปี 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:58
EP.11 ป่าสัตตะดารา 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:59
EP.12 ป่าสัตตะดารา 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 10:59
EP.13 เอาตัวรอดสุดชีวิต 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:00
EP.14 เอาตัวรอดสุดชีวิต 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:00
EP.15 วิ่งจนราชาพยัคฆ์สิ้น 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:01
EP.16 วิ่งจนราชาพยัคฆ์สิ้น 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:02
EP.17 หมาป่าวายุ 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:02
EP.18 หมาป่าวายุ 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:02
EP.19 หนึ่งประทีปพิฆาตชีวัน 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:03
EP.20 หนึ่งประทีปพิฆาตชีวัน 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:04
EP.21 พิการแต่กำเนิด 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:26
EP.22 พิการแต่กำเนิด 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:26
EP.23 ชิงอันดับหนึ่ง 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:28
EP.24 ชิงอันดับหนึ่ง 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:29
EP.25 ท้าทายศัตรูที่แข็งแกร่ง 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:37
EP.26 ท้าทายศัตรูที่แข็งแกร่ง 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:37
EP.27 วิชาเข็มเงิน 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:43
EP.28 วิชาเข็มเงิน 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:43
EP.29 แก่นปราณสีม่วง 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:43
EP.30 แก่นปราณสีม่วง 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:44
EP.31 มรดกของแม่ทัพผู้เลื่องชื่อ 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:44
EP.32 มรดกของแม่ทัพผู้เลื่องชื่อ 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:45
EP.33 พืชกินเนื้อและปีศาจเถาวัลย์หยก 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:45
EP.34 พืชกินเนื้อและปีศาจเถาวัลย์หยก 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:45
EP.35 แล้วยังอร่อยอีกด้วย 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:49
EP.36 แล้วยังอร่อยอีกด้วย 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:50
EP.37 พิฆาตอสนีบาต 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:50
EP.38 พิฆาตอสนีบาต 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:51
EP.39 วีรบุรุษกระจอกช่วยสาวงาม 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:51
EP.40 วีรบุรุษกระจอกช่วยสาวงาม 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:51
EP.41 เต่าทมิฬอายุหกพันปี 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:52
EP.42 เต่าทมิฬอายุหกพันปี 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:55
EP.43 ดอกบัวเจ็ดสี 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:55
EP.44 ดอกบัวเจ็ดสี 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:55
EP.45 ฝันคืนสู่สูงสุด 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:56
EP.46 ฝันคืนสู่สูงสุด 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:56
EP.47 เจ้าเมืองน้อยแสดงอำนาจ 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:57
EP.48 เจ้าเมืองน้อยแสดงอำนาจ 2
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:57
EP.49 มังกรมีเกล็ดย้อน 1
อ่านฟรี
27 มี.ค. 2564 11:57

รีวิวผู้อ่าน