Bringing Culture to a Different World


 จำนวนตอน : 273 ตอน

 ยอดอ่าน : 14,703

 ผู้แปล : spalboyye

ตอนที่:

ตอนที่ 1 เปลี่ยนอาชีพ
อ่านฟรี
21 ต.ค. 2563 22:35
ตอนที่ 2 การฑูตแบบใหม่
อ่านฟรี
16 ธ.ค. 2563 19:18
ตอนที่ 3 หาผู้หญิงที่สวยสุดในเมืองมา
อ่านฟรี
27 ธ.ค. 2563 21:07
ตอนที่ 4 นี่ไม่ถูกต้อง
อ่านฟรี
23 ม.ค. 2564 03:06
ตอนที่ 5 ผ่าน
อ่านฟรี
23 ม.ค. 2564 03:07
ตอนที่ 6 อ่านเพลิน
อ่านฟรี
23 ม.ค. 2564 18:32
ตอนที่ 7 หางหนู
อ่านฟรี
23 ม.ค. 2564 18:33
ตอนที่ 8 ถ้าไม่มีระบบก็สร้างขึ้นมา
อ่านฟรี
25 ม.ค. 2564 21:01
ตอนที่ 9 เขียนบท
อ่านฟรี
25 ม.ค. 2564 21:03
ตอนที่ 10 ชีวิตคือการละเล่น
อ่านฟรี
27 ม.ค. 2564 17:24
ตอนที่ 11 นักแสดง
อ่านฟรี
27 ม.ค. 2564 17:25
ตอนที่ 12 คุก
อ่านฟรี
2 ก.พ. 2564 20:10
ตอนที่ 13 ผู้วิเศษที่น่าสงสาร
อ่านฟรี
2 ก.พ. 2564 20:11
ตอนที่ 14 ลงมือ
อ่านฟรี
2 ก.พ. 2564 20:12
ตอนที่ 15 หลบหนี
อ่านฟรี
2 ก.พ. 2564 21:06
ตอนที่ 16 ถ่ายทำ
อ่านฟรี
3 ก.พ. 2564 23:51
ตอนที่ 17 ความสุขจอมปอม
อ่านฟรี
3 ก.พ. 2564 23:54
ตอนที่ 18 เจ้ามีพรสวรรค์
อ่านฟรี
6 ก.พ. 2564 04:31
ตอนที่ 19 ผู้บรรเลงเพลงแห่งความตาย
อ่านฟรี
6 ก.พ. 2564 04:32
ตอนที่ 20 แสดง
อ่านฟรี
6 ก.พ. 2564 04:33
ตอนที่ 21 รับสมัครพรรคพวก
อ่านฟรี
7 ก.พ. 2564 01:02
ตอนที่ 22 ค่ำคืน
อ่านฟรี
8 ก.พ. 2564 23:44
ตอนที่ 23 พรสวรรค์-ไม่...นี่คือผี
อ่านฟรี
8 ก.พ. 2564 23:49
ตอนที่ 24 ผู้กำกับ
อ่านฟรี
10 ก.พ. 2564 23:11
ตอนที่ 25 ฉากสอง
อ่านฟรี
10 ก.พ. 2564 23:13
ตอนที่ 26 ข้ารับใช้
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2564 04:23
ตอนที่ 27 เต้นรำ
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2564 04:23
ตอนที่ 28 รอบปฐมทัศน์
อ่านฟรี
12 ก.พ. 2564 00:14
ตอนที่ 29 การถือกำเนิดของเกม
อ่านฟรี
12 ก.พ. 2564 00:16
ตอนที่ 30 ถ่ายทำเสร็จ
อ่านฟรี
13 ก.พ. 2564 01:32
ตอนที่ 31 โหมโรงวัฒนธรรม
อ่านฟรี
13 ก.พ. 2564 01:44
ตอนที่ 32 นอร์แลนด์-เมืองแห่งเวทมนตร์
อ่านฟรี
16 ก.พ. 2564 20:26
ตอนที่ 33 พบปะ
อ่านฟรี
16 ก.พ. 2564 21:37
ตอนที่ 34 มูลค่าที่มนุษย์สร้างขึ้น
อ่านฟรี
16 ก.พ. 2564 22:01
ตอนที่ 35 คนนำเที่ยว
อ่านฟรี
16 ก.พ. 2564 22:02
ตอนที่ 36 เซอร์ไวเซนาสเช่
อ่านฟรี
18 ก.พ. 2564 02:50
ตอนที่ 37 บทวิจารณ์
อ่านฟรี
18 ก.พ. 2564 02:52
ตอนที่ 38 รอบปฐมทัศน์
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 00:46
ตอนที่ 39 โปสเตอร์
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 00:47
ตอนที่ 40 พากษ์เสียง
อ่านฟรี
26 ก.พ. 2564 02:14
ตอนที่ 41 สมาคมเพื่อนนกฮูก
อ่านฟรี
26 ก.พ. 2564 02:29
ตอนที่ 42 เซิร์ฟเวอร์
อ่านฟรี
4 มี.ค. 2564 21:30
ตอนที่ 43 ปากต่อปาก
อ่านฟรี
4 มี.ค. 2564 21:32
ตอนที่ 44 กิลด์
อ่านฟรี
4 มี.ค. 2564 21:33
ตอนที่ 45 เตรียมการ
อ่านฟรี
4 มี.ค. 2564 21:35
ตอนที่ 46 ดอกไม้แห่งฟารัคซี่
คลิกอ่าน
5 มี.ค. 2564 05:39
ตอนที่ 47 ไปเยือน
คลิกอ่าน
7 มี.ค. 2564 15:35
ตอนที่ 48 แขก
คลิกอ่าน
14 มี.ค. 2564 02:46
ตอนที่ 49 ห่านดำ
คลิกอ่าน
16 มี.ค. 2564 16:27
ตอนที่ 50 เปิดตัว
คลิกอ่าน
16 มี.ค. 2564 16:31

รีวิวผู้อ่าน