กลืนดารา (Renew)


 จำนวนตอน : 599 ตอน

 ยอดอ่าน : 44,572

 ผู้แปล : Amnovel01

ตอนที่:

ตอนที่ 1 ลู่ฟง
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:14
ตอนที่ 2 ไวรัส RR
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:15
ตอนที่ 3 เมืองเจียงหนาน
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:15
ตอนที่ 4 ทักษะของลู่ฟง
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:15
ตอนที่ 5 ทางเลือกที่แตกต่าง
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:15
ตอนที่ 6 เข้าทดสอบ
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:15
ตอนที่ 7 ผลการสอบ
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:16
ตอนที่ 8 นักสู้สองคน
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:16
ตอนที่ 9 สิทธิของนักสู้ ( ตอนที่ 1 )
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:16
ตอนที่ 10 การสอบนักสู้ (ส่วนที่ 1)
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:16
ตอนที่ 11 ปฏิกิริยาความเร็ว
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:17
ตอนที่ 12 อู่ซินเซี่ยงเทียน ( ตอนที่ 1 )
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:17
ตอนที่ 13 ความยินดี
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:17
ตอนที่ 14 คุณขอมา !!!
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:17
ตอนที่ 15 ผมจะให้ความร่วมมือ
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:17
ตอนที่ 16 คุก
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:18
ตอนที่ 17 ตอนดึกในคุก
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:19
ตอนที่ 18 การต่อสู้ในคุก
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:19
ตอนที่ 19 กระตุ้น
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:19
ตอนที่ 20 Dark Golden Ball
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:22
ตอนที่ 21 สวัสดี พี่ลู่
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:23
ตอนที่ 22 การชดเชย
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:23
ตอนที่ 23 มีดปลิดวิญญาณ
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:23
ตอนที่ 24 ความกระตือรือร้นของจางเนี่ย
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:23
ตอนที่ 25 ระดับนักสู้
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:23
ตอนที่ 26 จู่เก่อเท่า
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:23
ตอนที่ 27 ย้ายบ้าน
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:24
ตอนที่ 28 ทดสอบการต่อสู้
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:24
ตอนที่ 29 เมืองสัตว์อสูร
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:24
ตอนที่ 30 ฆ่าครั้งแรก
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:24
ตอนที่ 31 ระดับหลินเว่ย
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:39
ตอนที่ 32 คำเชิญจากโดโจธันเดอร์
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:39
ตอนที่ 33 บ้านของโดโจไฟท์
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:39
ตอนที่ 34 สาเหตุของอาการปวดศีรษะ
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:39
ตอนที่ 35 ซื้อดีไหม ?
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:40
ตอนที่ 36 อุปกรณ์ที่มีราคาแพง
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:40
ตอนที่ 37 การเจรจา
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:40
ตอนที่ 38 ทีมค้อนเพลิง
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:41
ตอนที่ 39 10 ขั้นตอนของการบังคับ
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:41
ตอนที่ 40 ตลาดพันธมิตร HR
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:41
ตอนที่ 41 ที่รกร้างว่างเปล่า
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:41
ตอนที่ 42 หมูป่า โฮเนอร์
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:43
ตอนที่ 43 การเติบโตที่น่ามหัศจรรย์
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:43
ตอนที่ 44 ตำแหน่งสำคัญ
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:43
ตอนที่ 45 สัตว์อสูรระดับผู้บังคับบัญชา
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:43
ตอนที่ 46 ซากศพของสัตว์อสูร
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:44
ตอนที่ 47 ทีม Tiger Fang
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:44
ตอนที่ 48 ลงมือ
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:44
ตอนที่ 49 สถานการณ์มรณะ
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:44
ตอนที่ 50 มีดบินพิฆาต
อ่านฟรี
4 ธ.ค. 2564 15:44

รีวิวผู้อ่าน